ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ДО ФАХОВОГО ІНШОМОВНОГО ЧИТАННЯ

  • Я. С. Пономаренко
Ключові слова: готовність, майбутні кваліфіковані робітники, читання, іноземні мови, професійно-технічні навчальні заклади

Анотація

Зміст статті полягає в дослідженні проблеми формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до фахового іншомовного читання. Розглянуто науково-теоретичні підходи до означеної проблеми в різних аспектах багатьма видатними вітчизняними вченими. Висвітлено особливості автентичних технічних текстів. Визначено жанри технічної літератури, які забезпечують ефективність підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до фахового іншомовного читання в професійно-технічних навчальних закладах.

Посилання

1. Дерді Е. Т. Технічний текст як лінгвістичне явище та об’єкт перекладу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2013. Вип. 4. С. 146–149.
2. Кириченко О. А., Сибірцева Ю. С., Плохута С. О. Особливості науково-технічних текстів, типові труднощі перекладу та шляхи їх подолання. Філологічні трактати. 2014. Т. 6, № 1. С. 85–90.
3. Манюх Н., Титова М. Специфіка вивчення науково-технічного тексту нафтогазового профілю студентами-іноземцями. Обрії. 2014. № 2. С. 63-66.
4. Михайленко О. О. Функціонально-стилістична специфіка перекладу науково- технічного тексту. Мовні і концептуальні картини світу. 2014. Вип. 47 (2). С. 21–30.
5. Мойсеєнко С. Прагматичні особливості англомовного науково-технічного дискурсу. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. 2010. Вип. 89 (5). С. 360–363.
6. Паніна О. В. Лексико-семантичні та стилістичні особливості науково-технічних текстів (на матеріалі англійської мови). Містобудування та територіальне планування. 2013. Вип. 50. С. 502–507.
7. Пахомова Т. А. Искусственная иноязычная среда как фактор формирования коммуникативной компетентности студентов. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest. III (34), Issue 69. 2015. Р. 50–52.
8. Підгорна А. Б. До питання жанрової диференціації науково-технічних текстів. Нова філологія. 2010. № 39. С. 154–159.
9. Подолкова С. В. Засоби реалізації комунікативності у науково-технічних текстах (на матеріалі текстів технічної реклами і анотацій науково-експериментальних статей): aвтореф. дис. … канд. філол. наук: 10. 02. 04 / СумДУ. Суми, 2001. 22 с.
10. Пономаренко Я. С. Формування професійно орієнтованої англійськомовної читацької компетентності в учнів професійних ліцеїв технічного профілю. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки: зб. наук. прац. Запоріжжя: Зап. нац. ун-т, 2017. № 1 (28). С.124–132.
11. Циркаль А. Ю. Мовні та позамовні особливості перекладу текстів науково-технічного стилю. Мова і культура. 2011. Вип. 14. Т. 1. С. 416–420.
Опубліковано
2018-11-27
Як цитувати
Пономаренко, Я. С. (2018). ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ДО ФАХОВОГО ІНШОМОВНОГО ЧИТАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 124-129. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1099