ЧИТАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • Т. О. Пахомова
  • Я. С. Пономаренко
Ключові слова: читацька компетентність, професійно орієнтований підхід, професійна освіта, англійська мова

Анотація

У статті визначено місце читацької компетентності в системі професійно орієнтованого навчання англійської мови. Охарактеризовано такі поняття, як «іншомовна компетентність у читанні» і «професійно орієнтована іншомовна читацька компетентність». Описано особливості формування професійно орієнтованої англійськомовної компетентності.

Посилання

1. Борецька Г. Е. Методика формування іншомовної компетентності у читанні. Іноземні мови. 2012. № 3. С. 18-27.
2. Британ Ю. В. Формування професійно орієнтованої читацької компетенції в майбутніх викладачів англійської мови засобами Інтернет-технологій: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Київ. нац. лінгвіст. ун-т. Київ, 2014. 302 с.
3. Вдовіна Т. О. Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художніх текстів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Київ. нац. лінгвіст. ун- т. Київ, 2003. 282 с.
4. Корейба І. В. Методика навчання професійного читання майбутніх учителів німецької мови з використанням Інтернет-ресурсів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Київ. нац. лінгвіст. ун- т. Київ, 2011. 286 с.
5. Пахомова Т. О., Сенченко Я. С. Формування іншомовної комунікативної компетентності в системі підготовки студентів-філологів міжкультурному спілкуванню. Вісник ЗНУ. Серія Педагогічні науки: зб. наук. пр. Запоріжжя: Зап. нац. ун-т, 2013. № 1.С. 147–154.
6. Тарнопольский О. Б., Кожушко С. П. Методика обучения английскому языку для делового общения: учеб. пособ. Киев: Ленвит, 2004. 192 с.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Пахомова, Т. О., & Пономаренко, Я. С. (2017). ЧИТАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 131-135. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1167

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають