ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ НЕМОВНОГО ЦИКЛУ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

  • Т. О. Пахомова
Ключові слова: білінгвізм, сучасна середня школа, раннє навчання, освітній ландшафт

Анотація

Стаття присвячена проблемі білінгвального навчання в сучасній середній школі. Автор розглядає основні концепції білінгвізму, аналізує можливі підходи до вирішення проблем двомовності. Основна увага приділяється ролі іноземної мови в навчанні предметів немовного циклу.

Посилання

1. Гайдукова Л. В. Система вправ для формування професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні у майбутніх учителів англійської мови. Іноземні мови. 2007. №. 4. С. 26–32.
2. Корнєва З. М. Навчання іноземних мов за методикою занурення: сучасний стан та перспективи розвитку. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць. Київ: КНЛУ. 2002. Вип. 21. С.113–117.
3. Миролюбов А. А. История отечественной методики обучения иностранным языкам. Москва: Ступени, 2002. 448 с.
4. Окуневич Т. Г. Основні принципи формування культури мовлення студентів-філологів в українсько-російському мовному середовищі. Таврійський вісник освіти: науково- методичний журнал. Херсон, 2003. № 1. С.150–157.
5. Петровська Ю. В. Прийоми реалізації автономного навчання іноземної мови студентів технічних спеціальностей. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. Київ, 2006. Вип. 10. С.161–167.
6. Тарнопольский О. Б., Кожушко С. П. Методика обучения английскому языку для делового общения: учеб. пособ. Киев: Ленвит, 2004. 192 с.
7. Фрумкина Р. М. Психолингвистика: учеб. для студ. высш. учеб. завед. Москва: Академия, 2001. 320 с.
Опубліковано
2018-11-27
Як цитувати
Пахомова, Т. О. (2018). ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ НЕМОВНОГО ЦИКЛУ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 26-31. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1082