ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З АГРОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ

  • Т. О. Пахомова
  • О. І. Піддубцева
Ключові слова: професійне спілкування, стилі мовлення, термін, агроном, іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Анотація

У статті охарактеризовані поняття “професійне спілкування” та “іншомовне професійно орієнтоване спілкування”. Названі основні форми усного та писемного спілкування агрономів. Розглянуто офіційно-діловий, науковий та розмовний стилі спілкування. Визначені лінгвістичні особливості іншомовного професійно орієнтованого спілкування агрономів для різних стилів професійно орієнтованого мовлення.

Посилання

1. Гапоненко Л. П. Формування готовності студентів вищих педагогічних закладів до іншомовного спілкування: автореф. дис…к.пед.наук: 13.00.04 / Криворізький держ. пед. ун-т. 2003. 20 с.
2. Комарова Э. П., Боева Т. В., Трегубова Е. Н. Подготовка учителей иностранного языка к профессионально- ориентированному общению с учетом эмоционального фактора: организация деловых игр. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2002. № 2. С. 106.
3. Ніколаєнко Ю. О. Підготовка студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Ін. пед. освіти і освіти дорослих. Київ. 2009. 21 с.
4. Якушко К. Г. Педагогічні умови формування професійно-орієнтованого іншомовного спілкування у студентів технічних спеціальностей аграрних університетів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. Переяслав-Хмельницький, 2016. 232 с.
Опубліковано
2019-10-23
Як цитувати
Пахомова, Т. О., & Піддубцева, О. І. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З АГРОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 113-116. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/566

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають