ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМУ ЗА КОРДОНОМ

  • С. Б. Парій
Ключові слова: майбутній фахівець із туризму, навчальний план, обсяг кредитів, навчальні дисципліни

Анотація

Розглянуто окремі питання професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму у навчальних закладах країн світу. Узагальнено перелік пропонованих спеціальностей і кваліфікацій за освітнім рівнем бакалавр у галузі туризму. Проаналізовано деякі складові навчальних планів, перелік навчальних дисциплін за роками навчання, кількість кредитів для курсів обов’язкового і вибіркового вивчення.

Посилання

1. Кнодель Л. В. Підвищення кваліфікації й перепідготовка кадрів для сфери туризму у Франції. Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Частина І. Луганськ, 2011. №14 (225). С. 178-191.
2. Паламарчук О. Ф. Особливості підготовки фахівців сфери туризму в університетах Анже і Марн-ла-Валь. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Частина І. Луганськ, 2011. №14 (225). С. 191-197.
3. Рабаданова Я. М. Особливості підготовки фахівців туристичної галузі. Управління розвитком. 2012. №5. С. 165-167.
4. Сакун Л. В. Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах мира: монография. Киев: МАУП, 2004. 399 с.
5. Чорна Л. В. Вимоги до змісту та форм підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі в США. Вісник Черкаського університету. Черкаси, 2009. Випуск 148. С. 7-12.
6. Чорна Л. В. Система підготовки майбутніх фахівців з туризму в університетах США. Викладач і студент : суб’єкт-суб’єктні відносини: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 27-28 листоп. 2008 р.). Черкаси, 2008. С. 89-91.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Парій, С. Б. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМУ ЗА КОРДОНОМ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 103-107. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1119