ЗАНЯТТЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИМ ТУРИЗМОМ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА УСПІШНОСТІ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ключові слова: спортивний туризм, фізична підготовка, успішність, юнаки, дівчата

Анотація

Представлені матеріали дослідження презентують вплив засобів спортивно-оздоровчого туризму на показники фізичної підготовленості юнаків і дівчат старшого шкільного віку. Також досліджено й вплив занять туризмом на навчальну успішність з таких модулів шкільної програми фізичного виховання, як гімнастика, баскетбол і легка атлетика. Учасники експерименту – учні старших класів загальноосвітніх навчальних закладів міста – взяли участь у дослідженні показників фізичної підготовленості за контрольними тестами на визначення сили ніг, сили м’язів черевного пресу, швидкості, спритності, швидкісно-силових якостей, гнучкості. Навчальну успішність з фізичного виховання визначали за контрольними вправами: метання малого м’яча (модуль «Легка атлетика»), опорний стрибок (модуль «Гімнастика»), кидок м’яча в кошик і передача м’яча в русі (модуль «Баскетбол»). За результатами проведеного експерименту учні експериментальної групи за тестами загальної фізичної підготовленості випередили учнів контрольної групи за всіма тестами. За окремими тестами було виявлено достовірні відмінності між показниками (сила ніг – між юнаками 10-х класів; біг на 100 м – між юнаками і дівчатами 10-х класів, між дівчатами 9-х класів; піднімання тулуба в сид за 1 хв – між юнаками і дівчатами 9-х і 10-х класів). За окремими модулями програми фізичного виховання юнаки і дівчата старших класів експериментальної групи також мали більш високі результати порівняно з представниками контрольної групи. Достовірні відмінності між показниками було виявлено з легкої атлетики (між результатами юнаків 10-х класів) та баскетболу (між результатами юнаків 10-х класів і між результатами юнаків 9-х класів). За результатами проведеного дослідження було виявлено вплив занять спортивно-оздоровчим туризмом на показники фізичного розвитку і успішність за окремими модулями шкільної програми фізичної культури. У підсумку доведено позитивний вплив засобів спортивно-оздоровчого туризму, зокрема спортивних пішохідних походів, на фізичну підготовленість та навчальну успішність учнів старшого шкільного віку.

Посилання

1. Світлична В. Ю., Александрова С. А. Економіка туризму : підручник. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. 167 с.
2. Милько І., Нагорнова О., Ожема С. Стратегічні напрями розвитку спортивного туризму в Карпатах в умовах нестабільності. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2022. № 2. С. 108–117.
3. Писарева І. В., Григоренко А. Ю. Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку спортивного туризму в Україні. Економіка та суспільство. 2021. Випуск 33. URL: http://surl.li/kcigc (дата звернення: 15.03.2023).
4. Миронов Ю. Б. Проблеми та перспективи розвитку спортивного туризму в Україні. Фізична культура в університетській освіті: світова практика та сучасні тренди : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 13 квітня 2023 р.). Дніпро : ДДУВС, 2023. С. 144–146.
5. Чалій Л. В. Сучасний стан проблеми формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму. Народна освіта. 2016. Випуск № 3(30). URL: http://surl.li/kckhq (дата звернення: 07.04.2023).
6. Троценко Т. Ю. Проблеми розвитку шкільної туристсько-краєзнавчої діяльності. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання i спорту. 2008. № 10. С. 116–119.
Опубліковано
2023-09-14
Як цитувати
Товстоп’ятко, Ф. Ф., Орлов, А. А., & Парій, С. Б. (2023). ЗАНЯТТЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИМ ТУРИЗМОМ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА УСПІШНОСТІ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Фізичне виховання та спорт, (2), 25-31. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-2-04
Розділ
РОЗДІЛ I. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають