ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА МЕТОДИКОЮ ІНТЕГРАТИВНОГО НАВЧАННЯ (CLIL)

  • М. О. Гладиш
Ключові слова: інтеграція, інтегративне навчання, CLIL, мовленнєва компетенція, багатомовна модель освіти

Анотація

У статті аналізується методологія інтегрованого навчання іноземної мови (CLIL) та її застосування в соціально-педагогічних дисциплінах. Акцентується увага на основних методиках інтегрованого навчання. Розглядаються чотири основні компоненти цієї методики. Описується викладання соціально-педагогічних дисциплін за методологією CLIL.

Посилання

1. Март Раннут, Катри Райк. Интегрированное обучение предмету и языку в подготовке студентов педагогических специальностей [Руководство для педагогов вузов]. Нарва, 2016. 80 с.
2. Коменский Я. А. Мир чувственных вещей в картинках / под ред. и со вст. проф. А. А. Красновского. [изд. 2-е]. Москва: Учпедгиз, 1957. 351 с.
3. Коченкова О. М. Возможности профилизации преподавания иностранных языков с помощью применения элементов методики CLIL (интегрирование преподавания иностранного языка и других учебных дисциплин) http://kochenkova.ru/publ/vozmozhnosti_profilizacii_prepodavanija_inostrannykh_jazykov_s _pomoshhju_primenenija_ehlementov_metodiki_clil_integrirovanie_prepodavanija_inostrann /1-1-0-1
4. Coyle D., Hood P., Marsh D. CLIL. Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press, 2010. Р. 53-84.
5. Сова М.О. Концептуальна модель інтегрованого навчання і технологія її впровадження у навчальний процес вищої школи. Біоресурси і природокористування: Науковий журнал. 2009. Т. 1, № 1/2. C. 169-177.
6. Шевчук К. Інтегрований підхід до навчання: ретроспективний аналіз. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. 2007. №20. С. 50-55.
7. Lyutaya T. Reading Logs: Integrating Extensive Reading with Writing Tasks: English Teaching Forum. 2011, Vol. 49, Nо 1. Access mode: http://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/49_1_5_lyutaya.pdf
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Гладиш, М. О. (2017). ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА МЕТОДИКОЮ ІНТЕГРАТИВНОГО НАВЧАННЯ (CLIL). Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 45-48. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1152