РОЗВИТОК СИСТЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Ключові слова: інклюзивна освіта, інклюзивне середовище, студенти з обмеженими можливостями, інтегративний підхід

Анотація

У статті розглядаються такі поняття, як «інтегрований підхід», «інклюзивне середовище» й «інклюзивне навчання». Аналізуються різноманітні проблеми інклюзивного процесу в зарубіжній і вітчизняній науці. Виділяються особливості інтегрованого навчання осіб з особливими потребами. Інтеграція осіб з обмеженими фізичними можливостями в суспільство стала провідною тенденцією, яка базується на визнанні їхньої громадської рівноправності. При такому розумінні виділення людей з фізичними порушеннями стає неприпустимим, що й фіксується законодавчо на рівні держави. Ідеї інтеграції реалізуються в контексті суспільного протистояння будь-якому прояву дискримінації. Відбувається відмова від термінів «інвалід», «аномальність», «дефект», замість яких використовуються терміни «людина з інвалідністю», «особливі потреби», «нормалізація» тощо. Нова термінологія спрямована на гуманізацію суспільства й відповідає основній меті інтеграції в суспільство людей з особливими потребами. Аналізуються закономірності, процеси й особливості інтеграції в суспільство людей з особливими потребами завдяки отриманню вищої освіти. Розглянута інклюзія в освітньому середовищі, у професійному навчанні та подальшому прaцевлаштуванні. Аналіз педагогічних, психологічних, філософських теоретичних джерел засвідчує неухильне зростання наукового інтересу до створення освітнього середовища у вищих навчальних закладах, що потенційно гармонізує розвиток фізичних і духовних сил, здібностей, обдарувань особистості, оптимізує реалізацію потенціалу в умовах гуманізації суспільства, формування внутрішньої інтелектуально-моральної свободи людини. Стаття висвітлює організацію навчального процесу студентів з інвалідністю, спрямована на обґрунтування форм і методів пожвавлення їхньої освітньо-пізнавальної діяльності. Окреслено шляхи реалізації освітньої діяльності цієї категорії населення, подано практичні рекомендації, форми й методи гносеологічної діяльності студентів, основою якої став багаторічний досвід автора викладання на факультеті соціальної освіти і психології з використанням різних освітньо- кваліфікаційних рівнів і форм навчання. Стаття спрямована на педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес для молоді з інвалідністю, викладачів різних дисциплін.

Посилання

1. Беспянська Г.В. Активізація навчання студентів з особливими потребами шляхом застосування різних форм та активних методів навчання: із досвіду роботи. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2004. № 1 (3). URL: ap.uu.edu.ua/article/383.
2. Концепція розвитку інклюзивної освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912. URL: http: //www.mon.gov.ua/ gr/obg/.
3. Національна доктрина розвитку освіти від 17.04.2012. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.
4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. URL: www.mon.gov.ua/images/files/news/.../4455.pd.
5. Положення Міністерства освіти і науки України «Про організацію інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах» : Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 № 635. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-п#Text.
6. Тимкова В.А. Інклюзивне освітнє середовище у вищій школі України. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницьк, 2018. № (1) 15. С. 99–101.
7. Ainscow M. Understanding the development of inclusive education system. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. 205. № 7. Vol. 3 (3). Р. 5–20.
8. Hrabovets I., Kalashnikova L., Chernous L. The Problems of Implementation of Inclusive Education in Ukraine: Generalization the Experience of Empirical Sociological Researches Experience. SHS Web of Conferences. 2020. https://doi.org/10.1051/shsconf/20207503011.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Гладиш, М. О. (2021). РОЗВИТОК СИСТЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 112-116. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-17