ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАЛЬНИЙ ВПЛИВ ТЕАТРУ НА ОСОБИСТІСТЬ: І-ІІІ ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ

  • М.А. Дергач Запорізький національний університет
Ключові слова: театральне мистецтво, формування особистості, театр народної обрядовості, шкільна драма, кріпацький театр, аматорський театр

Анотація

У статті на основі аналізу специфіки розвитку українського театрального мистецтва як соціокультурного феномена визначаються фактори, що вплинули на формування, у колі педагогів України, думок про вихований потенціал театрального мистецтва. Запропонована стаття є першою частиною викладення матеріалу багаторічного дослідження, у якій охоплюється історичний період від часів Княжої Доби до кінця ХVIII ст.

Посилання

1. Сухомлинська О.В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. – К.: АПН, 2003. – 68 с.
2. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. – К.: АТ «Обереги», 1994. – Кн.2. – 524 с.
3. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К.: «Обереги», 2003. – 144 с.
4. Антонович Д. Триста років українського театру: 1619 – 1919 / Перевидання за виданням Українського громадського вид-ва фонду, Прага, 1925 р. – Львів: Львівський національний ун-т імені Івана Франка, 2001. – 273 с.
5. Кисіль О. Український театр. Дослідження. – К.: Мистецтво, 1968. – 259 с.
6. Містерія у ґенезі театральних форм і сценічних жанрів: Навч. пос./О.Ю. Клековкін. – К.: КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого, 2001. – 256 с.
7. Казимиров О.А. Український аматорський театр (дожовтневий період). – К.: Мистецтво, 1965. – 133 с.
8. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Вид-чий центр “Академія”, 2002. – 528 с.
9. Клековкін О.Ю. Сакральний театр: Ґенеза. Форми. Поетика. (Структурно-типологічне дослідження): Монографія. – К.: Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого, 2002. – 272 с.
10. Резанов В. К истории русской драмы. Экскурс в область театра иезуитов. – Нежин, 1910. – 464 с.
11. Барышев Г.И. Школьный театр Белоруссии XVIII века. Учебно-вспомогательное пособие. – Минск.: Минский институт культуры, 1990. – 382 с.
12. Стефанович М. Що таке театр. – К.: Держ. вид-во образотворчого мист-ва і муз. літ-ри УРСР, 1961. – 43 с.
13. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М.: ЭКСМО, 2004. – 1021 с.
14. Бадалич И.М., Кузьмина В.Д. Памятники русской школьной драмы XVIII века (По загребским спискам). – М.: Наука, 1968. – 303 с.
15. Дризен Н.В. Влияние театра на детей и юношей школьного возраста // Русская школа. – 1911. - № 1. – С. 38 – 52.
16. Пилипчук Р. Становлення українського професійного театру в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.)// Просценіум – 2002 - №1 – С.9-12; Ч.2 (3)/ 2002 - С.3-7; Ч.2 (4) – С.3-9.
17. Новиков А.О. Початок театрального мистецтва на Україні // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. - № 10 (14). – С. 20 – 23.
18. Квітка-Основ’яненко Г. История театра в Харькове // Зібрання творів: У 7 т. – К., 1981. – Т. 7. – 566 с.
Опубліковано
2007-02-15
Як цитувати
Дергач, М. (2007). ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАЛЬНИЙ ВПЛИВ ТЕАТРУ НА ОСОБИСТІСТЬ: І-ІІІ ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 50-62. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1741