ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ ХІХ СТ. В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

  • М.А. Дергач Запорізький національний університет
Ключові слова: театральне життя, громадянська свідомість, аматорський театральний рух, шкільна театральна самодіяльність, формування особистості

Анотація

У статті аналізуються тенденції розвитку театрального мистецтва України в ХІХ ст., які вплинули на розвиток педагогічних думок щодо формувального впливу театру на особистість. Дослідження соціокультурного середовища, аматорського театрального руху, шкільної практики дозволило визначити головні напрями, за якими проходило становлення вітчизняної театральної педагогіки.

Посилання

1. Дергач М.А. До питання про формувальний вплив театру на особистість: І-ІІІ періоди становлення педагогічної думки України // Вісник Запорізького національного університету. Серія педагогічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. – 2006. – № 2. – С. 50-62.
2. Антонович Д. Триста років українського театру: 1619-1919 / Перевидання за виданням Українського громадського вид-ва фонду, Прага, 1925 р. – Львів: Львівський національний ун-т імені Івана Франка, 2001. – 273 с.
3. Русова С. Драматический инстинкт и его значение в воспитании // Для народного учителя: педагогический журнал, 1916. - № 11-14. (№ 11. – С. 1-8; № 12. – С. 2-7; № 13. – С. 1-8; № 14. – С. 1-5).
4. Доповідна про літературні учнівські вечори та про домашнє читання учнів. – ЦДІАУ, Ф. 2017, Оп. 1., Спр. 633. – Арк. 134.
5. О литературных вечерах Елисаветпольской гимназии (историко-филологическое общество г. Харьков) – ЦДІАУ, Ф.2017, Оп.1., Спр. 635. – Арк. 137.
6. Дело о создании в г. Киеве русского драматического общества – ЦДІАУ, Ф. 442., Оп. 57., Спр. 131. – Арк. 37.
7. Дело о намерении артистки Петербургского императорского театра Бренко (Левинсон) А.А. открыть в г. Киеве драматическое училище по программе Московского драматического общества А.Ф. Федотова. Программа прилагается. – ЦДІАУ, Ф. 442, Оп. 543., Спр. 296. – Арк. 32.
8. Дело о разрешении коллежскому регистратору Ге И.Н. открыть в г. Киеве курсы драматического искусства. – ЦДІАУ, Ф. 442, Оп. 544., Спр. 107. – Арк. 46.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Дергач, М. (2007). ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ ХІХ СТ. В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 67-74. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1797