ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Н. Ф. Шевченко Запорізький національний університет
  • О. В. Федосеєва Запорізький національний університет
Ключові слова: професійно-орієнтоване ставлення, психолого-педагогічна підготовка, інтегральний показник

Анотація

У статті розглядаються причини підвищення суспільної потреби розширення психолого-педагогічної складової у загальному змісті сучасної вищої освіти. Узагальнено професійно-орієнтоване ставлення студентів до навчання.

Посилання

1. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерности, основы и методы / Архангельский С. И. – М.: Высшая школа, 1980. – 368 с.
2. Ніколаєнко С. Освіта в інноваційному поступі суспільства. Тези доповіді міністра освіти і науки України С. Ніколаєнка на підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2006 року / С. Ніколаєнко // Освіта України .– 2006. – № 60 – 61, 14 серпня. – С. 1 – 20.
3. Семиченко В.А. Теоретичне моделювання як прийом дослідження складних об’єктів / Семиченко В. А. // Післядипломна освіта в Україні. – К., 2003. – С. 46 – 52.
4. Семиченко В.А. Психология деятельности / Семиченко В. А. – К.: Магистр-S, 2002. – 247 с.
5. Семиченко В.А. Психология социальных отношений / Семиченко В. А. – К.: Магистр-S, 2000. – 167 с.
6. Семиченко В.А. Психология эмоций / Семиченко В. А. – К.: Магистр-S, 1999. – 128 с.
7. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня / Сисоєв С. О. – К.: Поліграф. книга, 1996. – 406 с.
8. Якунин В.А. Педагогическая психология: Учеб пособие [Европ. ин-т экспертов.] / В. А. Якунин. – С.Пб.: Изд-во Михайлова В. А.: Изд-во «Полиус», 1998. – 639 с.
9. Education et a Glance. OECD Indicators.2001 Edition. – Paris, OECD. 2001. – 406 с.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Шевченко, Н. Ф., & Федосеєва, О. В. (2009). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 173-177. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1948