ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

Ключові слова: загальнолюдські цінності, концепт, морально-етичні цінності, загальносоціальні цінності, літературне читання.

Анотація

У статті проаналізовано тексти сучасних підручників із літературного читання щодо втілення в їх змісті визначених Концепцією НУШ загальнолюдських цінностей життя, описано та охарактеризовано концепти, розкриті в текстах підручників. Авторка констатує, що у фокусі уваги сучасної освіти принципи педагогіки співробітництва, гуманної педагогіки, партнерська взаємодія учасників педагогічного процесу, особливості діалогу «вчитель – учень», етичні норми спілкування педагога та школяра/-ки, які базуються на усвідомленні цінності дитинства, загальнолюдських морально-етичних правил комунікації. Результати такого переосмислення імплементовано в Державні стандарти різних ступенів освіти. Зазначено, що уроки літературного читання мають високу потенційну здатність сприяти виконанню завдань, які стоять перед сучасною школою. Визначено умови формування таких цінностей, описано концепти, які актуалізовані в текстах сучасних читанок для другого класу, наведено приклади творів, у яких розкрито вказані концепти. З’ясовано, що автори підручників оновили зміст читанок. Висловлено думку, що це ознака того, що українське суспільство стає на вищий щабель культурного розвитку, повертається до своєї духовності. Поштовхом для заглиблення в тонкі матерії освіти стали сучасні соціальні проблеми в Україні. Зазначено, що шкільні підручники для читання наповнені концептами, які базуються на загальнолюдських морально-етичних принципах, вони не ідеологізовані. Загальносоціальні цінності не нав’язуються дітям, подаються м’яко через доступні для них жанри: оповідання, казки, поетичний твір тощо. Досліджено, що цілком нові концепти відсутні, однак по-новому подано концепти «інклюзія», «добро», «краса», «війна», «родинні цінності», «мова», «культура», «дитинство» тощо. Зазначено, що розкриття змістової наповненості таких концептів залежить від рівня сформованості морально-етичної компетентності вчителя, його світоглядної позиції, методичної підготовки. Стверджено, що вміщені в підручниках із читання твори українських та зарубіжних письменників дають поштовх для осмислення змістової наповненості концептів.

Посилання

1. Аналітичний огляд «Можливості для реалізації соціально-емоційного навчання в рамках реформи «Нова українська школа» (Feasibility Study on Opportunities for SEL within New Ukrainian School Reform) / Л. Гриневич, Т. Дрожжина, О. Глоба та ін.; за заг. ред. Л. Гриневич, С. Калашнікової. Київ : Шкільний світ, 2021. 312 с. URL: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ILID_FS-on- SEL_final.pdf
2. LifeComp: Європейська рамка для особистого, соціального та навчання для вивчення ключових компетенцій (2020). URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120911
3. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Київ : Радянська школа, 1976. Т. 1. 653 с.
4. Вернигора Н. М. Книжка для дітей як основне джерело формування загальнолюдських цінностей. Актуальні питання масової комунікації. 2013. Вип. 14. С. 87–90. URL: https://cutt.ly/XOIK0yf/
5. Білоскаленко Н. І. Проблема формування особистості у змісті підручників з читання для початкової школи (50-ті роки XIX ст. – 50-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Одеса, 2007. 20 с.
Опубліковано
2022-06-03
Як цитувати
Фурман, О. Ф. (2022). ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 231-236. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2022-1-35
Розділ
РОЗДІЛ VI. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ