«ОТО Й УВЕСЬ ОБРЯД?»: ТАНАТОЛОГІЧНІ МОТИВИ ТА ТОПОСИ ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «ГАМЛЕТ» У КОНТЕКСТІ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ

Ключові слова: Шекспір, Привид, народна танатологія, традиція, обряд, раптова смерть, жалоба

Анотація

Трагедія В. Шекспіра «Гамлет» постійно перебуває у полі зору науковців, але й дотепер навколо неї точаться дискусії, а деякі моменти потребують уточнень та додаткових коментарів. Останніми роками значна увага приділяється питанням релігійних поглядів Великого Барда та їх відтворення у творчості, водночас з’являються матеріали про особливості культури та традицій єлизаветинської епохи, але питання рецепції народного світогляду, в якому поєднуються християнське та дохристиянське начало, у художньому світі шекспірівської драматургії майже не привертає увагу дослідників. У пропонованій статті зроблена спроба розглянути події п’єси у світлі традиційних для багатьох народів Європи поглядів на смерть та посмертне буття, обрядовість, пов’язану зі смертю, з урахуванням тісного співіснування у свідомості та обряді народної та церковної традиції, зв’язок яких у різний час та в різних країнах виявлявся по-різному. Розпочатий у цій статті аналіз трагедії В. Шекспіра «Гамлет» у світлі народних танатологічних поглядів, які унаочнюються в уявленнях про зв’язок земного та загробного життя і розвинутій системі обрядодій, пов’язаних із підготовкою до смерті, супроводі покійного, поминанні, дав можливість стверджувати, що одним зі змістотвірних мотивів є мотив «раптової» смерті, яка в народі вважалася страшною, оскільки виключала можливість обрядової «підготовки». Саме вона стала тригером розвитку подій у трагедії. У художньому світі твору важливі також народні уявлення про «правильне» поховання, роль людського прощення та жалоби для посмертного буття душі. Міждисциплінарний аналіз п’єси, залучення до інтерпретації твору знань не лише про особливості офіційної культури шекспірівської доби, але й народних уявлень про смерть та обрядів, з нею пов’язаних, допомагає краще зрозуміти авторські інтенції та характер їх реалізації.

Посилання

1. Tayebi Hossein. The Question of Hamlet’s Hesitancy: On Inevitability of Hamlet’s Polysemy. URL: https://www.academia.edu/16244565/The_Question_of_Hamlet_s_Hesitancy_On_Inevitability_of_Hamlet_s_Polysemy
2. Bhattacharjee Subhayu. Religious Dilemma and the crisis of the Self in Hamlet. URL: https://www.academia.edu/16433331/Religious_Dilemma_and_the_crisis_of_the_Self_in_Hamlet 3. Пірс Джозеф, Боґл Джоанна. Католицький код Шекспіра. URL: http://catholicnews.org.ua/katolickiykod-shekspira
4. Zysk Jay. In the Name of the Father: Revenge and Unsacramental Death in Hamlet. URL: https://www.academia.edu/34033072/In_the_Name_of_the_Father_Revenge_and_Unsacramental_Death_in_Hamlet 5. Emmerichs Sharon. Shakespeare and the Landscape of Death: Crossing the Boundaries of Life and the Afterlife. Shakespeare. Volume 8, 2012.
6. Silva Marcos Henrique. Thought and action: the idea of death in Hamlet. URL: https://www.academia.edu/8213622/THOUGHT_AND_ACTION_THE_IDEA_OF_DEATH_IN_HAMLET#:~:text=THOUGHT%20AND%20ACTION,Marcos%20Henrique%20Silva
7. Wicher Andrzej. The Dread of Something After Death – The Relationship Between Shakespeare’s Hamlet and Some Medieval Dream Visions and Ghost Stories. Studia Anglica Posnaniensia. 2009, Vol. 5.
8. Hauenstein Hansueli. “Who’s there?” Hamlet’s Mourning and His Father’s Ghost. URL: https://www.academia.edu/34111435/_Whos_there_Hamlets_Mourning_and_His_Fathers_Ghost
9. Малфай Ю.В. Релігійні погляди великого барда як об’єкт полеміки у шекспірознавстві. Держава та регіони. Серія «Гуманітарні науки». 2017. № 1 (48). С. 22–25.
10. Spalding Alfred Thomas. Elizabethan Demonology with Special Reference to Shakspere and His Works. London: Chatto and Windus, 1880
11. Ariès Philippe. L’Homme devant la mort. Seuil, 1977.
12. Caciola Nancy. “Spirit seeking bodies: death, possession and communal memory in the Middle Ages”. The Place of the Dead: Death and Remembrance in Late Medieval and Early Modern Europe. / Eds. Bruce Gordon and Peter Marshall. Cambridge : Cambridge UP, 2000.
13. Глодзь Г. Бути поруч. Середньовічні практики доброї смерті. Verbum. № 3: Людина перед лицем смерті. 2018. URL: https://www.verbum.com.ua/10/2018/the-face-of-death/being-there/
14. Shakespeare William. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. Folger Shakespeare Library. URL: http://www.folgerdigitaltexts.org
15. Шекспір Вільям. Гамлет, принц Датський. / Пер. Леоніда Гребінки. В. Шекспір. Твори в шести томах: Том 5. Київ : Дніпро, 1986. С. 5–118.
16. Шекспір Вільям. Гамлет. Трагічна історія Гамлета – принца Данського. / Пер. з англ. М. Рудницького. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 192 с.
17. Шекспір Вільям. Гамлет – принц Данський. / Пер. з англ. Г.П. Кочура. Київ : «Альтерпрес», 2003.
18. Выготский Л.С. Психология искусства. Глава VIII. Трагедия о Гамлете, принце Датском. Москва : Искусство, 1986.
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Павленко, І. Я. (2023). «ОТО Й УВЕСЬ ОБРЯД?»: ТАНАТОЛОГІЧНІ МОТИВИ ТА ТОПОСИ ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «ГАМЛЕТ» У КОНТЕКСТІ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ. Мова. Література. Фольклор, (1), 103-110. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-14
Розділ
РОЗДІЛ II. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО