ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ

  • Л. М. Білозуб
Ключові слова: творчість, творча активність, творча діяльність, освітнє середовище, дизайн, університет, майбутні дизайнери

Анотація

У статті розглянуто специфіку формування творчої активності майбутніх дизайнерів в освітньому середовищі університету. Висвітлено взаємозалежність науково-педагогічних принципів, методів і засобів, що впливають на розвиток творчої активності. Окреслено роль мистецького середовища у формуванні творчої активності майбутніх дизайнерів. Автором розкрито етимологію поняття «дизайн», що охоплює декілька смислових рядів. Творчу активність визначено як основу підготовки майбутніх дизайнерів, що об’єднує естетичний (творчий) і технічний (діяльнісний) аспекти. Підкреслено, що професія дизайнера акумулює знання суміжних професійних галузей – техніки, архітектури, мистецтва – на основі взаємообміну інформацією й технологіями. Визначено, що використання креативності в процесі підготовки майбутніх дизайнерів передбачає індивідуальний підхід до студента. Професія дизайнера охоплює різні види діяльності, оволодіння якими вимагає творчого підходу.

Посилання

1. Братко М. В. Структура освітнього середовища вищого навчального закладу. Наукові записки. Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. Вип. 135. С. 67–72.
2. Волкова В. В. Дизайн рекламы. Ростов-на-Дону гос. пед. ун-т. Ростов-на-Дону, 1999. 143 с.
3. Гервас О. Графічна підготовка учнів середніх загальноосвітніх шкіл засобами дизайну. Мистецтво та освіта. Київ. 2000, № 3 (17). 213 с.
4. Даниленко В. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури. Харків: ХДАДМ «Колорит», 2005. 243 с.
5. Лаврентьев А. Н. История дизайна. Москва: Гардарики, 2007. 303 с.
6. Лучанська В. Проблема креативності в сучасній психології. Соціальна психологія. Київ, 2007. № 3. С 154–161.
7. Мировська Ю. І. Створення творчого середовища як умова мотивації до формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики та хореографії. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-у імені Павла Тичини. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2013. Вип. 8. Ч. 1. С. 214-220.
8. Словник української мови: в 11 т. / за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наукова думка, 1970– 1980. Т. 1. С. 29.
9. Словник української мови: в 11 т. / за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наукова думка, 1979– 1980. Т. 10. С. 54.
10. Фромм Е. Психоанализ и этика. Москва: АСТ-ЛТД. 1998. 568 с.
Опубліковано
2018-11-27
Як цитувати
Білозуб, Л. М. (2018). ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 76-81. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1090