ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

  • Л. М. Білозуб
Ключові слова: дизайн, інноваційні підходи, майбутні дизайнери, дизайн-освіта, творчість, креативність, естетичні смаки та ідеали, матеріальна та духовна культура, проєктна діяльність

Анотація

У статті розкрито специфіку інноваційних підходів у процесі професійної підготовки майбутніх дизайнерів. Висвітлено, що дизайн-освіта зберігає матеріальну та духовну культуру. Робиться акцент на розвиток творчих навичок майбутніх дизайнерів у контексті сучасних тенденцій, формування їхніх здібностей, креативності, естетичних смаків та ідеалів. Підкреслено, що дизайнерська діяльність само собою є інноваційною та вимагає розвитку особистості фахівця.

Посилання

1. Білозуб Л. М. Теоретичні аспекти сучасної дизайн-освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019, № 9 (93). С. 122-131.
2. Быстрова Т. Ю. Философия дизайна: учеб.-метод. пособ. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2015. 128 с.
3. Д. Жюлиа. Философский словарь. Москва: Междунар. отношения, 2000. 544 с.
4. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко,
А. М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.
5. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості. Київ: Міленіум, 2006. 346 с.
Опубліковано
2019-10-23
Як цитувати
Білозуб, Л. М. (2019). ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 70-73. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/557