РОЛЬ І МІСЦЕ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ОСВІТНЬО-ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ В ПЕРІОД 1918-1920 рр.

  • М.А. Дергач
Ключові слова: театральне мистецтво, формування особистості, державна політика, соціокультурне середовище, шкільництво

Анотація

У статті на основі архівних матеріалів аналізується процес застосування театрального мистецтва в системі формування особистості українців у 1918-1920 рр.

Посилання

1. Із списків клубів м. Харкова. // ЦДАВОВіУУ – Ф.166., Оп. 1., Спр. 1014., арк. 25-45.
2. Нотатки до доповіді про роботу відділу позашкільних заходів та установ просвітницького характеру // ЦДАВОВіУУ – Ф. 16., Оп. 1., Спр. 6., арк. 14-18.
3. Завдання відділу Позашкільної освіти в губернському масштабі. // ЦДАВОВіУУ – Ф. 166., Оп. 1., Спр. 166., арк. 25-30.
4. Про структуру повітового відділу народної освіти. // ЦДАВОВіУУ – Ф.166., Оп.1., Спр. 148., арк. 7.
5. З Положення “Принципи створення мережі Державних закладів Позашкільної освіти”. // ЦДАВОВіУУ – Ф.166., Оп.1., Спр. 6., арк. 42.
6. Документ без назви. // ЦДАВОВіУУ – Ф.166., Оп. 1., Спр. 463, арк. 15.
7. З інструкції про “Організацію губернського відділу Народної освіти”. // ЦДАВОВіУУ – Ф. 166., Оп.1, Спр. 148., арк. 27-29.
8. З журналу засідань Ради Мистецтв при Всеукраїнському Відділі Мистецтв НКО Тимчасового Робочо-Селянського Уряду від 22.01.1919 р. // ЦДАВОВіУУ – Ф. 166., Оп. 1., Спр. 616., арк. 2-5.
9. Наркомос УРСР. Відділ мистецтв. ВТК. // ЦДАВОВіУУ – Ф. 166., Оп. 1., Спр. 636., арк. 21-22.
10. Інформація з бюлетеня для газет. // ЦДАВОВіУУ – Ф.166., Оп. 1., Спр. 799., арк. 19.
11. Відділ мистецтв. Протоколи засідань, доповіді, звіти ВТК про роботу за січень – квітень 1919 р. // ЦДАВОВіУУ – Ф. 166., Оп. 1., Спр. 634., арк. 8-28 зв.
12. Про просвітницьку роботу, що проводилася серед червоноармійців та членів різних товариств. // ЦДАВОВіУУ – Ф. 166., Оп. 1., Спр. 167., арк. 25-30.
13. Звіт Харківського Товариства розповсюдження у народі грамотності. // ЦДАВОВіУУ – Ф. 166., Оп. 1., Спр. 481, арк. 6-7.
14. Звіти товариств «Ренесанс» та «Шостопарк». // ЦДАВОВіУУ – Ф. 166., Оп. 1., Спр. 643., арк. 75-79.
15. Про відкриття та діяльність курсів Новікова. // ЦДАВОВіУУ – Ф. 16., Оп. 1, Спр. 167, арк. 25-30.
16. Постанова НКО “О передаче всей учебных заведений в ведение отдела Просвещения”. // ЦДАВОВіУУ – Ф. 166., Оп.1., Спр. 2., арк. 34.
17. Постанова шкільного відділу м. Харків, від 13.02.1919 р. // ЦДАВОВіУУ – Ф. 166., Оп. 1., Спр. 32., арк. 76.
18. Про діяльність гуртка «Самоосвіта» // ЦДАВОВіУУ – Ф.166., Оп. 1., Спр. 643, арк. 81.
19. Про структуру повітового відділу народної освіти // ЦДАВОВіУУ – Ф.166., Оп.1., Спр. 148., арк. 7.
Опубліковано
2006-08-28
Як цитувати
Дергач, М. (2006). РОЛЬ І МІСЦЕ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ОСВІТНЬО-ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ В ПЕРІОД 1918-1920 рр. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 61-70. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1714

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають