ДІАГНОСТУВАННЯ НАУЧУВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК НАПРЯМОК УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  • О.С. Волярська Запорізький національний університет
Ключові слова: діагностування, здібність, навчання, розвиток особистості

Анотація

У статті аналізуються різні підходи до визначення поняття „научуваність”, розглядаються види педагогічних діагнозів, обґрунтовується значення діагностування навчальних досягнень студентів в період навчання у вищій школі.

Посилання

1. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. – М.: Педагогика, 1981. – 200 с.
2. Калмыкова З.И. Проблемы диагностики умственного развития учащихся. – М.: Педагогика, 1975. – 96 с.
3. Курс общей, возрастной и педагогической психологии. – Вып. 3 / Под ред. М.В. Гамезо. – М.: Просвещение, 1982. – 176 с.
4. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с.
5. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2 т. / Под ред. А.А. Бодалева, Б.Ф. Ломова. – М.: Педагогика, 1980. – Т. 2. – 287 с.
6. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. – М.: Просвещение, 1980. – 192 с.
7. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника. – М.: Педагогика, 1989. – 218 с.
Опубліковано
2007-02-15
Як цитувати
Волярська, О. (2007). ДІАГНОСТУВАННЯ НАУЧУВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК НАПРЯМОК УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 25-32. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1737