РОЛЬ ДІАГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ПРОБЛЕМАМИ В НАВЧАННІ

  • О.С. Волярська Запорізький національний університет
Ключові слова: діагностика, розвиток особистості дитини, корекція

Анотація

У статті обґрунтовано роль діагностичного обстеження в умовах спеціального освітнього закладу. Діагностика є необхідним структурним компонентом корекційно-педагогічної діяльності з оптимізації процесу навчання.

Посилання

1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / Под ред. К.С. Лебединской. – М.: Педагогика, 1982. – 430 с.
2. Бойко В.В. Социально-психологический климат коллектива и личность / В.В. Бойко, А.Г. Ковалев, В.Н. Панферов – М.: Мысль, 1983. – 207 с.
3. Выготский Л.С. Основы дефектологии. Собр. соч.: 6 т. – М.:Просвещение, 1983. – Т. 5. – С. 42-86.
4. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и родителей. – М.: Просвещение, 1987. – 205 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Волярська, О. (2007). РОЛЬ ДІАГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ПРОБЛЕМАМИ В НАВЧАННІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 37-41. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1822