ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ СТИМУЛЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • О.С. Волярська Запорізький національний університет
  • О.І. Лук’янова Запорізький національний технічний університет
Ключові слова: мотив, мотивація, пізнавальний інтерес, емоційна сфера, потреби, навчання

Анотація

У статті порушуються важливі питання формування мотиваційної сфери студентів до навчання у вищій школі. Теоретично обгрунтовані особливості навчально-пізнавальної діяльності.

Посилання

1. Ананьева Б.Г.Познавательные потребности и интересы // Ученые записки ЛГУ. Серия "Психология". – Л.: Изд. Ленингр. ун-та, 1959. – С. 11-17.
2. Бондар В.І.Ефективні технології навчання студентів. – К.: ІЗМН, 1996. – 128 с.
3. Рубинштейн С.П.Основы общей психологии. – СПб, 1999. – 809 с.
4. Щукина Г.И.Проблема познавательного интереса в педагогике. – М.: Педагогика, 1971. – 85 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Волярська, О., & Лук’янова, О. (2008). ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ СТИМУЛЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 65-70. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1873