ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  • О.С. Волярська Запорізький національний університет
  • О.М. Ляхова Запорізький національний університет
Ключові слова: творчість, креативність, система творчих завдань

Анотація

У статті здійснюється теоретичний аналіз розвитку творчої особистості молодшого школяра, розглядається система творчих завдань.

Посилання

1. Ключина Н.В. Когда интересно и весело/ Н.В. Ключина // Педагогічна Сумщина. - 1997. - №2 - С. 33-34
2. Богоявленская Д.Б. “Субъект деятельности” в проблематике творчества/ Д.Б. Богоявленская // Вопросы психологии. – 1999. - №2. - С 35-41.
3. Гапоненко Л.А. Психологические аспекты развития творческой личности будущего учителя/ Гапоненко Л.А. // Формирование активной, творческой личности в учебном процессе школы и вуза / Под. ред. В.К.Буряка и Л.В.Кондрашовой. – Кривой Рог: КрГПИ, 1996. - С. 90-99.
4. Гурець Н.Т. Педагогічні умови розвитку творчої активності молодших школярів у гуртковій роботі: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. Наук / Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди – Харків: Наука, 1994. - 25 с. 5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском воздасте/ Выготский Л.С. – СПб.: СОЮЗ, 1997. - 96 с.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Волярська, О., & Ляхова, О. (2009). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 20-25. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1915