СЛОВЕСНІ ІГРИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КАЗКОТЕРАПІЇ

  • О. О. Самсонова
  • Д. І. Слонська
Ключові слова: діти дошкільного віку, діти з особливими освітніми потребами, корекція мовленнєвих порушень, казкотерапія, мовленнєві завдання, словесні ігри

Анотація

У статті представлено дієвий метод використання словесних ігор під час застосування казкотерапії для корекції мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку. Авторами розкрито сутність застосування цього методу, його специфіку, наголошено на створенні відповідних педагогічних умов для успішної реалізації завдань такої корекції. Сучасна модернізація дошкільної освіти має на меті впровадження конструктивно нових підходів до організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти, особливо там, де є корекційно-розвивальне спрямування. Дієвість роботи з корекції мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку засобами казкотерапії передбачає активність та узгодженість дій всіх вузьких спеціалістів та педагогів закладу, має бути орієнтованою на освітню ситуацію та передбачати інтеграцію наукових знань та практичного досвіду. І якщо ця робота вірно побудована, проводиться систематично, то, зазвичай, підвищує ефективність допомоги дітям- логопатам та сприяє їх соціальній адаптації. Існує велика кількість інноваційних технологій в галузі корекційно-розвиткової освіти. Найбільш універсальним та комплексним методом впливу в корекційній роботі є казкотерапія. Бо жоден психологічний, педагогічний або психотерапевтичний напрямок не обходиться без використання казок, які поєднують внутрішнє наповнення педагога та дитини. Особливе місце в корекційній роботі відведено мовленнєвим іграм. Вони широко використовуються на різних етапах роботи в тісному зв’язку з іншими методами та прийомами. У словесній режисерській грі мовленнєві ігри допомагають дітям зрозуміти емоційний стан та вчинки персонажів, у словесному коментуванні – поглиблюють усвідомлення власних почуттів у пантомімічних ритмічних етюдах; у словесному малюванні – підводять до використання доречних мовленнєвих засобів для створення психологічних портретів героїв казки. З одного боку, це збагачує словник, з іншого – якісно впливає на виникнення зацікавленості до мовленнєвого багатства й самостійної словесної творчості. Мовленнєві завдання допомагають у рішенні загальної мети кожного з етапів роботи, тому в якості самостійних інколи не відокремлюються. Казкотерапія – унікальніший метод розвитку, консультування, корекції, реабілітації, збагачення свідомості та навчання взаємодіяти з навколишнім світом за допомогою мовлення.

Посилання

1. Про дошкільну освіту : Закон України від 11 липня 2001 року № 2628-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 9. 259 с. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text (дата звернення: 20.10.2020).
2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Самсонова, О. О., & Слонська, Д. І. (2022). СЛОВЕСНІ ІГРИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КАЗКОТЕРАПІЇ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 232-237. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-34
Розділ
РОЗДІЛ V. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА