ІТАЛІЯ ТА ІТАЛІЙЦІ В РЕЦЕПЦІЇ АНГЛІЙСЬКОГО РЕНЕСАНСНОГО САТИРИКА ТОМАСА НЕША: СПЕЦИФІКА АВТОРСЬКОЇ ІМАГОПОЗИЦІЇ

Ключові слова: Томас Неш, імагопозиція, Італія, соціальний вимір, психологічний аспект, інформаційний формат, памфлети, роман «Нещасливий мандрівник

Анотація

У статті розглянуто специфіку імагопозиції англійського ренесансного сатирика Томаса Неша (1567–1601?) щодо Італії. Використовуючи теоретико-методологічний досвід учених-імагологів, автори статті визначають соціальний, психологічний та інформаційний виміри, які детермінують рецепцію Італії та італійців у творчому доробку письменника. У розвідці продемонстровано, що релігійно-політичні і морально-етичні особливості позиції Т. Неша щодо Італії були зумовлені такими чинниками, як стійкі протестантські переконання, враження від перекладів італійської літератури, навчання у Сент-Джонс коледжі, поїздка до Італії, а також загальна суспільна атмосфера в єлизаветинському соціумі, де італоманія сусідить з гострою критикою католицизму. Аналітичне прочитання сатирично забарвлених фрагментів памфлетних творів письменника, у яких засуджуються морально-етичні вади і ментальні установки італійців, дає підстави кваліфікувати психологічний вимір імагопозиції Неша як емоційно-забарвлений і суб’єктивно тенденційний. Інформаційний вимір імагопозиції Т. Неша сформований його лектурою та суспільними дискусіями єлизаветинців щодо користі італійського досвіду для представників англіканського соціуму. Імагопозиція Томаса Неша зумовлена чіткою приналежністю до англіканства, що породжувало гостре неприйняття моральних приписів католицизму, а також його письменницьким амплуа. Як літератор-сатирик він приділяє значну увагу критиці італійського стилю життя, при цьому іпостась мандрівника виявляється в його творах менш значимою, ніж іпостась сатирика-моралізатора.

Посилання

1. Дживелегов А.К. Шекспир и Италия. Литературная учеба: очерк и критика, 1938, № 2. С. 89–110.
2. Наливайко Д.С. Актуальні проблеми структури і стратегії літературної імагології. Літературна компаративістика. Випуск IV. Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії і парадигми. Ч. 1. Київ : Стилос, 2011. С. 4–60.
3. Пупурс І. Схід у дзеркалі романтизму (імагологічна парадигма романтичного орієнталізму: на матеріалі західно- і східноєвропейських літератур кінця XVIII–XIX ст.). Суми : Університетська книга, 2017.
4. Торкут Н.М. Англійська ренесансна новела: термінологічний міф та історико-літературна реальність. Ренесансні студії. Вип. 3. Запоріжжя, 1999. С. 103–114.
5. Торкут Н.М. Італія та італійці в рецепції англійського Ренесансу: від показної ганьби до імпліцитної апологетики. Літературознавчі студії. Вип. 24. Київ : Київський національний університет, 2009. С. 426–429.
6. Торкут Н.М. Проблеми ґенези і структурування жанрової системи англійської прози пізнього Ренесансу (малі епічні форми та «література факту»). Запоріжжя : ЗДУ, 2000.
7. Торкут Н.М. Специфіка Реформації в Англії та її вплив на літературний процес. Вісник Запорізького державного університету. Запоріжжя : ЗДУ, 2001. № 4. С. 121–127.
8. Федоряка Л.Д. Памфлет «Пірс Безгрошовий» – найяскравіший зразок сатиричної прози Т. Неша. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Філологія», 2013. Том 1048. № 67. С. 222–228.
9. Федоряка Л.Д. Специфіка образу протагоніста в романі «Нещасливий мандрівник» Томаса Неша: від трікстера до конні-кетчера. Ренесансні студії. Запоріжжя, 2019. Вип. 31–32. С. 20–37.
10. Шеремєтьєва В.К. Творчість Філіпа Сідні у соціокультурному контексті англійського Ренесансу : дис. … канд. філол. наук : 10.01.04. Миколаїв, 2017.
11. Gage J. England in the Italian Renaissance. History Today. Volume 10, Issue 10. October 1960. URL: https://www.historytoday.com/archive/england-italian-renaissance
12. Heldmann M.R.D. The Social Back ground of Renaissance England as Reflected in the Diaries of the Period. 1946. URL: https://ecommons.luc.edu/luc_theses/207
13. Lee S. The French Renaissance in England. London : Nabu Press, 2010.
14. Nash Th. Pierce Penniless, His Supplication to the Devil. The Works of Thomas Nashe: in 5 vol. / ed. from the original texts by Ronald B. McKerrow. Oxford : Basil Blackwell. Vol. 1. 1958.
15. Nash Th. The Unfortunate Traveller. An Anthology of Elizabethan Prose Fiction / ed. by P. Salsman]. Oxford : Oxford University Press, 1976. P. 207–360.
Опубліковано
2023-01-11
Як цитувати
Торкут, Н. М., & Федоряка, Л. Д. (2023). ІТАЛІЯ ТА ІТАЛІЙЦІ В РЕЦЕПЦІЇ АНГЛІЙСЬКОГО РЕНЕСАНСНОГО САТИРИКА ТОМАСА НЕША: СПЕЦИФІКА АВТОРСЬКОЇ ІМАГОПОЗИЦІЇ. Мова. Література. Фольклор, (1), 109-116. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2022-1-15
Розділ
РОЗДІЛ II. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО