ТИПОЛОГІЯ І ФУНКЦІЇ ІДЕОЛОГЕМ В АЛЕГОРИЧНІЙ ПОВІСТІ “ANIMAL FARM” ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ

  • Н. М. Торкут
Ключові слова: Джордж Орвелл, “Хутір тварин”, ідеологема, новомова, тоталітарний дискурс

Анотація

Дослідницький імператив цієї статті полягає в тому, щоб у процесі лексико-семантичного аналізу алегоричних художніх висловлювань, представлених у повісті-казці Дж. Орвелла “Animal Farm”, продемонструвати всю небезпеку тоталітарних ідеологем як засобу маніпулювання масовою свідомістю та чинника, що деструктивно впливає на когнітивні процеси і систему цінностей індивідуума.
У тексті “Animal Farm” виокремлено три типи ідеологем: алюзивні (створені шляхом лексико-семантичного перекодування відомих положень тогочасного політичного дискурсу чи вербальної складової впізнаваних соціокультурних практик комуністичного й нацистського режимів), ідеологеми-трансформери (ритуалізовані твердження, початковий смисл яких унаслідок квазіуточнень та додавань розмивається, піддається вивітренню чи навіть зазнає гносеологічної підміни), а також суто тоталітарні оціночно-атрибутивні штампи і мовленнєві кліше, заклики й гасла, що сприяють міфологізації дійсності, закладаючи психічно-когнітивні основи для політичної лояльності, самонавіювання і навіть жертовності цільової аудиторії.

Посилання

1. Безансон А. Извращение добра: Соловьев и Оруэлл. Москва : МИК, 2002. 165 с.
2. Бенкендорф Г. Д. Химери з оселі буття. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2006. 186 с.
3. Будаев Э. В., Чудинов А. П. Лингвистическая советология. Екатеринбург : ОУ ВПО “Урал. гос. пед. ун-т”, 2009. 292 с.
4. Зверев А. М. Предисловие к “Скотному двору”. Джордж Оруэлл, 1999-2014. URL: http://orwell.ru/library/novels/Animal_Farm/russian/rpfc_az
5. Зинкевич Н. А. Джордж Оруэлл. Джордж Оруэлл, 1999-2014. URL: http://orwell.ru/bio/russian/go_zink
6. Кронгауз М. Бессилие языка в эпоху зрелого социализма. Слово за слово: о языке и не только. Москва : Изд. дом “Дело” РАНХиГС, 2016. С. 77-89. URL: https://postnauka.ru/longreads/54185.
7. Купина Н. А. Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции. Екатеринбург ; Пермь : Изд-во Урал. ун-та, ЗУУНЦ, 1995. 144 с.
8. Маринчак В. А. Интенциональное исследование ценностной семантики в художественном тексте. Харьков : Фолио, 2004. 287 с.
9. Масенко Л. Мова радянського тоталітаризму. Kиїв : Вид-во “КЛІО”, 2017. 240 с.
10. Мосина В. Г. Проза Джорджа Оруэлла: творческая эволюция: дис. … д-ра филол. наук: 10.01.05 / Москов. пед. гос. ун–т. Москва, 2000. 619 с.
11. Ренчка І. Лексикон тоталітаризму. Kиїв : Вид-во “КЛІО”, 2018. 232 с.
12. Серио П. Русский язык и анализ советского политического дискурса: анализ номинализаций. Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса / ред. П. Серио. Москва : Прогресс, 1999. С. 337-383.
13. Чаликова В. А. Утопия и свобода. Москва : Весть – ВИМО, 1994. 184 с.
14. Orwell G. Animal Farm. A fairy story and essays’ collection. Санкт-Петербург : КОРОНА принт , КАРО, 2015. 256 с.
15. Orwell G. Nineteen Eighty-Four. London : Penguin Books Ltd, 1990. 326 р.
16. The International. URL: https://www.marxists.org/history/ussr/sounds/lyrics/international.htm.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Торкут, Н. М. (2018). ТИПОЛОГІЯ І ФУНКЦІЇ ІДЕОЛОГЕМ В АЛЕГОРИЧНІЙ ПОВІСТІ “ANIMAL FARM” ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Мова. Література. Фольклор, (2), 111-118. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/613