ЗАПОРІЖЖЯ ЯК АМБІВАЛЕНТНИЙ ЛАНДШАФТ У ТРЕВЕЛОЗІ Д. Н. ДАРЛІНГА «DING GOES TO RUSSIA»

Ключові слова: Запоріжжя, тревелог, семіотика ландшафту, карикатура, репрезентація

Анотація

Стаття присвячується маловідомому твору американського карикатуриста Д.Н. Дарлінга «Дін їде до Росії», створеного на основі подорожі до СРСР у 1932 р. У фокусі дослідницької уваги є репрезентація простору нового міста – Запоріжжя. Тревелог становить цікавий приклад інтермедіальної взаємодії карикатури і вербального тексту. В контексті формування образу міста вагому роль відіграють також урбаністичні графічні замальовки. Метою представленої статті є визначення особливостей візії Запоріжжя та засобів їх художнього втілення американським подорожнім-карикатуристом Д. Дарлінгом. Для унаочнення своєрідності репрезентації топосу застосовується семіотичний метод аналізу вербального й візуального компонентів тексту. Теоретичною основою роботи є дослідження семіотики ландшафту, формування символічних структур, які впливають, зокрема, на пам’ять соціуму. Американський подорожній присвятив Запоріжжю значну увагу, окресливши різні його зони: індустріальні та побутово-повсякденні. У його баченні вони контрастують одна з одною. І якщо для ідеологічного дискурсу перша є центральною, а друга – периферійною, то для наратора, очевидно, навпаки, виходячи з його антропологічної зацікавленості. Відповідно, індустріальний ландшафт зображується безлюдним і знеособленим, а простір людського буття (церква, пляж) – експресивним, динамічним та неоднорідним. Спостерігається зміщення ціннісних акцентів з виробництва на побут і дозвілля, з греблі – на церкву на периферії нового міста, з чоловіка – на жінку. Дарлінг змінює стратегію візуальної репрезентації містянина. На відміну від більшості образів нової радянської людини з її рисами інтелектуальної та фізичної деградації, запорізькі робітники та робітниці зображуються міцними, зосередженими, усміхненими. Рефлексія амбівалентності образу міста як ідеологічного пролетарського топосу, так і простору з минулим, що звужується і нівелюється, інспірує переосмислення Запоріжжя в різних контекстах.

Посилання

1. Корниенко О.А. Советский идеомиф: стратегии мифотворчества, культурные герои, формирование эстетического канона. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2018. № 2 (16). С. 71–90.
2. Красько O. Харків та Запоріжжя очима студентської молоді: компаративний аналіз. У пошуках обличчя міста: Практики саморепрезентації міст України в індустріальну та постіндустріальну добу / заг. ред. В. Кравченка, С. Посохова. Харків : Видавництво Точка, 2021. C. 485–500.
3. Юферева О. В. Футуристична картографія Нового Запоріжжяу тревелогах Ф. Гріффіна («Soviet Scene: a Newspaperman’s Close-up a New Russia» (1933) та Л. Фішера («Soviet Journey» (1935) Мова. Література. Фольклор. 2021. № 2. С. 170–177.
4. Darling N.J. Ding Goes to Russia. New York and London : Whittlesey House Mc. Graw-Hill Book Company, Inc, 1932. 195 p.
5. Derrida J. “Back from Moscow, in the USSR”, in M. Poster (Ed.). Politics, Theory, and Contemporary Culture. New York : Columbia University Press. 1993. P. 197–235.
6. Feuer S.L. American Travelers to the Soviet Union 1917–1932: The Formation of a Component of New Deal Ideology. American Quarterly. 1962. Vol. 14. No. 2. Part 1. P. 119–149.
7. Fitzpatrick S. Australian Visitors to the Soviet Union: The View from the Soviet Side. Political Tourists: Travellers from Australia to the Soviet Union in the 1920s–1940s. / S. Fitzpatrick, C. Rasmussen. Melbourne : University Press, Melbourne. 2008. P. 1–39.
8. Hollander P. Political Pilgrims: Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union, China and Cuba 1928–1978. New York & Oxford : Oxford University Press. 1981. 524 p.
9. Jaworski A. Thurlow C. Semiotic Landscapes Language, image, space. London : Continuum, 2010. 298 p.
10. Kershaw A. French and British Female Intellectuals and the Soviet Union. The Journey to the USSR, 1929–1942. E-rea. 2006. 4.2. URL: http://journals.openedition.org/erea/250; DOI: https://doi.org/10.4000/erea.250 (дата звернення: 17.11.2023).
11. Kravets D. Soviet Ukraine in the Eyes of Western Travellers (1920–1930). Сторінки історії : збірник наукових праць. 2019. Вип. 49. С. 151–162.
12. Mihaylin V.Yu. Belyaeva G.A. «Nash chelovek na plakate. Konstruirovanie obraza» Shershavyim yazyikom: antropologiya sovetskogo politicheskogo plakata. Saratov : Liska, 2013. S. 41–95.
13. Schweizer В. Radicals on the Road: The Politics of English Travel Writing in the 1930s. Charlottesville and London : University of Virginia Press, 2001. 216 p.
14. Shama S. Landscape and Memory. New York : Vintage Books, 1996. 706 p.
15. Urry J. Sociology beyond Societies. Mobilities for the 21st Century. London, New York : Routledge, 2000. 273 p.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Юферева, О. В. (2023). ЗАПОРІЖЖЯ ЯК АМБІВАЛЕНТНИЙ ЛАНДШАФТ У ТРЕВЕЛОЗІ Д. Н. ДАРЛІНГА «DING GOES TO RUSSIA». Мова. Література. Фольклор, (2), 74-81. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-2-10
Розділ
РОЗДІЛ II. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають