СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА ІМЕННИКІВ PLURALIA TANTUM У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІV–ХVІІ ст.

  • П. І. Білоусенко
  • Л. П. Бойко
Ключові слова: іменники pluralia tantum, девербативи, десубстантиви, лексико-словотвірний тип

Анотація

У статті здійснено опис словотвірних і лексико-словотвірних типів іменників pluralia tantum з урахуванням попередніх етапів функціювання української мови. Описано структури з відповідними суфіксами та конфіксами, з’ясовано похідні основи дериватів із цими формантами та їх семантику.

Посилання

1. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови. Київ : Вища школа, 1981. 213 с.
2. Білоусенко П. І., Бойко Л. П. Словотвірна структура праслов’янських іменників pluralia tantum. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 2015. № 1. С. 354–359.
3. Білоусенко П. І., Бойко Л. П. Словотвірні типи іменників pluralia tantum у давній руськоукраїнській мові ХІ–ХІІІ ст. Філологічні трактати : наук. журнал. Суми, 2017. Т. 9. № 2’. С. 13–19.
4. Граматика слов’янська І. Ужевича / відп. ред. М. А. Жовтобрюх ; укл. І. К. Білодід, Є. М. Кудрицький ; Акад. наук Української РСР, Ін. мовознавства ім. О. О. Потебні. Київ : Наукова думка, 1970. 114 с. (Пам’ятки української мови ХVІІ ст.).
5. Павловский А. П. Грамматика малороссийского наречия. Спб : Тип. В. Плавильщикова, 1818. 116 с.
6. Сімович В. Граматика української мови для самонавчання та в допомогу шкільній науці. Друге видання з одмінами й додатками. Київ-Ляйпціг : Українська накладня, 1921. 584 с.
7. Смотрицький М. Граматика слов’янська / підгот. факсимільного видання та дослідження пам’ятки В. В. Німчука. Київ : Наукова думка, 1979. 251 с.
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Білоусенко, П. І., & Бойко, Л. П. (2019). СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА ІМЕННИКІВ PLURALIA TANTUM У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІV–ХVІІ ст. Мова. Література. Фольклор, (2), 61-66. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/470

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають