ДО ПИТАННЯ ПРО ВИОКРЕМЛЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ВАРІАНТІВ БАГАТОЗНАЧНИХ ДІЄСЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ ДІЄСЛОВА ЗАЛИШИТИ)

  • М. В. Жуйкова
Ключові слова: предикат, полісемія, лексичне значення, лексико-семантичний варіант, метамова, словникова дефініція

Анотація

У статті розглядається проблема розмежування континуума вживань багатозначного дієслова на окремі лексико-семантичні варіанти. Показано, що для цього необхідно виокремити семантичні компоненти, релевантні для кожного типу ситуацій. Для побудови аналітичних дефініцій деяких значень дієслова залишити використана метамова семантичного опису, запропонована Ю. Апресяном.

Посилання

1. Апресян Ю. Д. Глаголы моментального действия и перформативы в русском языке Интегральное описание языка и системная лексикография. Москва : Школа “Языки русской культуры”, 1995. С. 219–241.
2. Апресян Ю. Д. Об Активном словаре русского языка Активный словарь русского языка / отв. ред. Ю. Д. Апресян. Москва : Языки славянской культуры, 2014. Т. 1. А–Б. С. 5–36.
3. Жуйкова М. Про один тип дієслівної антонімії (залишити vs взяти з собою). Філологічні студії. № 2. 1999. С. 31–43.
4. Новиков Л. А. Семантика русского языка. Москва : Высшая шк., 1982. 272 с.
5. Селиверстова О. Н. Труды по семантике. Москва : Языки славянской культуры, 2004. 960 с.
6. Тараненко О. О. Полісемія. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2000. С. 502–503.
7. Словник української мови: в 20 т. Т. 1–9. Режим доступу: https: //services.ulif.org.ua/
8. Франко І. Галицько-руські народні приповідки. Т. 3. Вип. 2. Львів, 1909.
9. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli. Lo Zingarelli, 2010. 2704 p.
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Жуйкова , М. В. (2019). ДО ПИТАННЯ ПРО ВИОКРЕМЛЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ВАРІАНТІВ БАГАТОЗНАЧНИХ ДІЄСЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ ДІЄСЛОВА ЗАЛИШИТИ). Мова. Література. Фольклор, (2), 71-76. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/472

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають