ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАФОРИЧНОЇ МОДЕЛІ “СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА” ДЛЯ ОПИСУ УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ

  • М. В. Жуйкова
Ключові слова: метафорична модель, стилізація, комічний ефект, віртуальний простір, соцмережі

Анотація

Статтю присвячено аналізу метафоричного моделювання як одній з форм когнітивно-вербальної діяльності людини. Докладно розглянуто текст блогера Юрія Гудименка, що оповідає про події української історії. Для кодування історичної інформації автор використовує матрицю соціальної мережі Faсebook, а також стилістичні засоби, притаманні вербальній поведінці користувачів Інтернету.

Посилання

1. Жуйкова М. Метафора угощения в языковых единицах со значением военных действий: когнитивный и культурный аспекты / М. Жуйкова // Славяноведение. – 2007. – № 6. – С. 80–89.
2. Жуйкова М. Метафоризація і комізм / М. Жуйкова // Типологія та функції мовних одиниць: науковий журнал. Вип. 5. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – С. 51–61.
3. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 387–415.
4. Почепцов Г. Коммуникативные технологи двадцатого века / Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2000. – 352 с.
5. Чудинов А. П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации: Монография / А. П. Чудинов. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. университет, 2003. – 248 с.
6. Гудыменко Ю. Махно, Петлюра и цари. Украинская революция в виде ленты Facebook [Електронний ресурс] / Ю. Гудыменко. – Режим доступу : https://site.ua/yuriy.gudimenko/7076-mahno-petlyura-i-tsari-ukrainskaya-revolyutsiya-v-vide-lenty-facebook
7. Блины с лопаты [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lukomore.org/lurk/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%81_ %D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Жуйкова, М. В. (2017). ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАФОРИЧНОЇ МОДЕЛІ “СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА” ДЛЯ ОПИСУ УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ. Мова. Література. Фольклор, (1), 113-120. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/640

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають