НЕМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АСПЕКТУАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА В РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ г. ЗАПОРОЖЬЯ

  • І. Л. Мацегора
Ключові слова: вид, аспекутальність, ядро, периферія, контекст, предикат, висловлювання

Анотація

У статті розглянуто неморфологічні засоби вираження аспектуальних значень у текстах російськомовних ЗМІ Запорізького регіону. На матеріалі публікацій аналітичного й новинного характеру проаналізовано різнорівневі засоби реалізації аспектуальної семантики, яка експліцитно не виражається видовими формами дієслів, що входять до складу предикативного ядра висловлення. Відзначено роль і різну частотність периферійних елементів, що беруть участь у вираженні аспектуальних значень й їхній організації на текстовому рівні.

Посилання

1. Белошапкова Т. В. Когнитивно-дискурсивное описание категории аспектуальности в современном русском языке: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.01. Москва, 2008. 40 с. 2. Болдырев H. H. Категориальное значение глагола. Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 1994. 169 с.
3. Бондарко А. В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. Санкт-Петербург: СПбГУ, 1996. 220 с.
4. Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Ленинград: Наука, 1983. 208 с.
5. Бондарко A. B. Теория значения в системе функциональной грамматики. Москва: Языки славянской культуры, 2002. 736 с.
6. Маслов Ю. С. Очерки по аспектологии. Ленинград: ЛГУ, 1984. 263 с.
7. Падучева E. B. Семантические исследования (семантика времени и вида в русском языке, семантика нарратива). Москва: Школа “Языки русской культуры”, 2006. 464 с.
8. Шарандин А. Л. Системная категоризация русского глагола: учеб. пособ. Тамбов: Изд-во Тамбов. ун-та, 2011. 209 с.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Мацегора, І. Л. (2018). НЕМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АСПЕКТУАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА В РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ г. ЗАПОРОЖЬЯ. Мова. Література. Фольклор, (2), 28-33. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/601