БУТТЄВІ ДІЄСЛОВА ІЗ АНТРОПОЦЕНТРИЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ У РЕГІОЛЕКТАХ НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

  • І. Л. Мацегора
Ключові слова: регіолект, дієслово, семантична група, антропоцентричне значення, буттєва семантика, валентність, парадигма

Анотація

Статтю присвячено дослідженню буттєвих дієслів з антропоцентричним значенням у регіолектах російської мови Нижньої Наддніпрянщини. Описано концептуальну основу виокремлення дієслівної лексики з таким компонентом значення. Зафіксовано специфіку їхнього слововживання, виявлено особливості синтагматичних та парадигматичних характеристик дієслів із буттєвою семантикою.

У ході дослідження тематичної групи буттєвих дієслів було виявлено головні та другорядні семантичні підгрупи, описано типи семантичних відношень у парадигматичних зв’язках лексем, які належать до згаданого семантичного угруповання.

Посилання

1. Антипов, Алексей. “Деривационная морфонология русских говоров: аспекты функционального описания”. Русский язык: исторические судьбы и современность. Москва: Издательство МГУ, 2010.
2. Васильев, Леонид. Семантика русского глагола. Москва: Высшая школа, 1981
3. Владимирская, Елена. “Из истории изучения русских говоров на Украине”. Русское языкознание (1994): 55–59.
4. Владимирская, Елена. “Словообразование глаголов в русском островном говоре на Украине ”. Русское языкознание (1993): 68–76.
5. Ищенко, Виктор. Безударный вокализм первого предударного слога в русских говорах Нижнего Поднепровья. “Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки”. (2002) 63–64.
6. Красовская, Наталья. “Глаголы движения в тульских говорах”. Известия ВГПУ. Серия: Филологические науки. (2012): 108–111.
7. Красовская Наталья. Организация и функционирование диалектных антропоцентрических глаголов (на материале тульских говоров). Автореферат диссертации на соискание научной степени доктора филологических наук. Курск: Курский государственный университет, 2013.
8. Шведова, Нинель. Русский семантический словарь. Москва: Азбуковник, 1998
9. Самохвалова, Елена. “О формировании русских говоров на Украине”. Русское языкознание (1993): 48–55.
10. Степанов, Евгений. “Национальные варианты русского языка или русские территориальные койне?”. Мова (2010): 9–14.
11. Ходыкина, Ирина. “Перспектива научного изучения говоров Северного Приазовья”. Язык. Культура. Общество. 2011: (46–48).
Опубліковано
2017-09-21
Як цитувати
Мацегора, І. Л. (2017). БУТТЄВІ ДІЄСЛОВА ІЗ АНТРОПОЦЕНТРИЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ У РЕГІОЛЕКТАХ НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ. Мова. Література. Фольклор, (2), 111-123. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/674