ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ШКІЛЬНИХ ЗАДАЧ ІЗ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

  • С. Г. Дехтяренко
  • І. О. Савіч
Ключові слова: диференційне навчання, профільна спеціалізація, інтеграція навчання, природничі дисципліни

Анотація

Стаття присвячена питанням застосування навчальних задач і спецкурсів, які поглиблюють та розширюють зміст профільних предметів, забезпечують диференціацію, внутрішньопрофільну спеціалізацію та професійну спрямованість навчального процесу. На особливу увагу заслуговує використання міжпредметних зв’язків при розв’язуванні задач із природничих дисциплін як засіб інтеграції навчання.

Посилання

1. Березан О. В. Енциклопедія хімічних задач. Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. 302с.
2. Бондар В. І. Дидактика. Київ: Либідь, 2005. 264 с.
3. Булах І. Є., Мруга М. Р. Створюємо якісний тест: навч. посіб. Київ: Майстер-клас, 2006. 160 с.
4. Вишневський Омелян. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Дрогобич: Коло, 2003. 528 с.
5. Дехтяренко С. Г. Моніторинг якості освіти: рівнева загальноосвітня підготовка учнів з хімії. 7 клас: посіб. для вчителів хімії. 3-тє вид., виправл. та доповн. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. 80 с.
6. Середа І. П. Хімія. Олімпіадні завдання та їх розв’язування. Київ: Либідь, 1996. 95 с.
7. Староста В. І. Навчання школярів складати й розв’язувати завдання з хімії: теорія і практика: монографія. Ужгород: УжНУ- Гражда, 2006. 327 с.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Дехтяренко, С. Г., & Савіч, І. О. (2018). ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ШКІЛЬНИХ ЗАДАЧ ІЗ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 25-31. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1107

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають