ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • С. Г. Дехтяренко
  • І. О. Савіч
Ключові слова: екологічна освіта, екологічна компетентність, екологічна свідомість, екологічне виховання, екологічна культура, екологічний імператив, сталий розвиток

Анотація

Екологічні проблеми стосуються інтересів кожної людини окремо й людства загалом, однак їх розв’язання залежить не лише від науково-технічного розвитку суспільства, а насамперед від рівня екологічної свідомості та відповідальності людини за стан навколишнього середовища. Проте не кожна людина в наш час розуміє життєву значущість довкілля та його охорони. Необхідно змінити споживацьке відношення до природного середовища, що імовірно лише в результаті виховання екологічно культурної людини, що можливо здійснити через екологізацію освітнього процесу. У статті наведено теоретичне обґрунтування необхідності екологізації освітнього процесу. Розглянуто поняття екологічної освіти, свідомості, компетентності, культури, виховання та їхнє співвідношення між собою. Проаналізовано програми 7-9 класів з хімії та 6-9 класів з біології, а також програми інтегрованих курсів «Природничі науки» 10-11 класів різних авторів і зазначено основні теми, що мають екологічну направленість. Звернуто увагу на наскрізну змістову лінію «Екологічна безпека та сталий розвиток», яка корелює з ключовою компетентністю «Екологічна грамотність і здорове життя», що прослідковується при вивченні всіх дисциплін природничо-математичного циклу.

Посилання

1. Бабіна Т. Практика організації екологічного виховання в школі. Біологія. 2013. №22-24. С. 36-44.
2. Баран О. Формування дослідницьких компетентностей в процесі екологічного виховання учнів. Біологія. 2018. №34-36. С. 4-10.
3. Біологія і екологія. Інтегрований курс «Природознавство».7-11 класи: навч. програми, методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2018/2019 навчальному році. / укл. С. Фіцайло. Харків: Вид-во «Ранок». 2018. 288с.
4. Дехтяренко С. Можливості формування природничо-наукового мислення старшокласників засобами пізнавальних навчальних задач. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. № 3. 2006 . С. 76-84.
5. Дробноход М., Вольвач Ф. Екологічний імператив та його виміри. Освіта і управління. 2004. Т. 7. № 2. С. 47–59.
6. Екологічна культура. URL: https://geoknigi.com/book_view.php?id=1131
7. Екологічна освіта, виховання і культура URL: https://pidruchniki.com/1821071256691/ekologiya/ekologichn a_osvita_vihovannya_kultura
8. Кулай А. З досвіду екологічного виховання на уроках хімії та в позаурочний час. Хімія. 2011. №8 (236). С. 9-11.
9. Локшина О. Європейська довідкова система як інструмент упровадження компетентнісного підходу в освіту країн-членів Європейського союзу. Педагогіка і психологія. 2007. № 1(54). C. 31–142.
10. Нагорна О. Формування екологічної культури учнів. URL: http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/formuvannyaekologichnoyi- kulturi-uchniv-2.html
11. Насінник І. Формування екологічної свідомості на заняттях хімії. Хімія. 2018. №7-8. С.15-17.
12. Резниченко В. Виховання екологічної культури на уроках хімії. Хімія. 2019. №1-2. С.4-14.
13. Санковська І., Дмитренко С. Екологія. Наскрізна лінія в освіті. Київ : «Видавнича група «Шкільний світ». 2018. 112 с.
14. Срібненко О. Досвід формування екологічної компетентності. Біологія. 2013. №27 (399). С. 5-7.
15. Сталий розвиток / Матеріал Вікіпедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сталий_розвиток
16. Хімія. Інтегрований курс «Природознавство».7-11 класи: навч. програми, методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2018/2019 навчальному році / уклад. С. Фіцайло. Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 256 с.
17. Шумілова А. Формування екологічної свідомості школярів еколого-освітніми заходами. URL: http://journals.uran.ua/visnukkhnu_ecology/article/viewFile/58410/54308
Опубліковано
2019-10-23
Як цитувати
Дехтяренко, С. Г., & Савіч, І. О. (2019). ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 61-65. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/555

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають