АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ПЕДАГОГІВ-ХОРЕОГРАФІВ ХХ СТ.

  • Ю.В. Гончаренко
Ключові слова: хореографічна діяльність, молодші школярі, шкільні та позашкільні освітні заклади, особистість

Анотація

У статті аналізуються концепції та методики провідних педагогів-хореографів щодо організації хореографічної діяльності учнів у системі шкільної та позашкільної освіти.

Посилання

1. Гончаренко Ю.В. Концепція ритмічного виховання Е. Жака-Далькроза в контексті хореографічної діяльності школярів: Збірник наукових праць // Педагогічні науки.- Вип.41. – Херсон: Вид-во ХДУ,2006. - С. 146-151.
2. Верховинець В.М. Весняночка: Методичні пояснення до дитячих ігор з співом для дітей дошкільного віку і для молодших дітей трудової школи. – К.: Держвид. України, 1925. – 90 с.
3. Народно-сценический танец (Методические рекомендации и примерная программа для детских хореографических коллективов) / М-во культуры СССР, Всесоюз. науч. метод. центр нар. творчества и культ.-просвет. роботы; Сост. А.А. Борзов. – М.: Б. и., 1985. – 33 с.
4. Хореографическая работа со школьниками / Под ред. Е.В. Коноровой. – М.: НИИ художественного воспитания АПН РСФСР, 1956. – 343 с.
5. Семинары и курсы по танцу. Программы и учебные планы по повышению квалификации руководителей танцевальных коллективов. – М.: Профиздат, 1960. – 127 с.
6. Бондаренко Л.А. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. – К.: Музична Україна, 1985. – 221 с.
7. Боголюбская М.С. Музыкально-хореографическое искусство в системе эстетического и нравственного воспитания. – М.: Мин-во культуры СССР, 1986. – 93 с.
8. Березова Г.О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – К.: Музична Україна, 1989. – 204 с.
Опубліковано
2006-08-28
Як цитувати
Гончаренко, Ю. (2006). АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ПЕДАГОГІВ-ХОРЕОГРАФІВ ХХ СТ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 53-61. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1713

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають