SOCIO-PEDAGOGICAL FEATURES OF ORGANIZATION EXPERIMENTALLY-PEDAGOGICAL WORK ON FORMING OF STUDENTS’ GENDER EQUALITY

  • T.P. Golovanova Zaporizhzhya National University
Keywords: gender training, image of gender equality, formation of gender equality of students

Abstract

The analysis of socially-pedagogical features of organization of experimentally-pedagogical work on forming of students’ gender equality are presented, conceptual positions which are fixed in basis of socially-pedagogical model of forming students’ gender equality are formulated, directions of socially - pedagogical activity within the framework of project „Gender training of future social pedagogs”.

References

1. Вихор С.Т. Ґендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку: Автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія і методика виховання – Тернопіль, 2006. – 20 с.
2. Міщик Л.І., Голованова Т.П., Васильєва В.В. Формування ґендерної рівності майбутніх соціальних педагогів в умовах соціального партнерства «факультет – громадська організація». – Запоріжжя: Просвіта, 2006. – 224 с.
3. Савченко С.В. Науково – теоретичні засади соціалізації студентської молоді в позанавчальній діяльності в умовах регіонального освітнього простору: Автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.05. – Луганск, 2004. – 41 с.
Published
2007-02-15
How to Cite
Golovanova, T. (2007). SOCIO-PEDAGOGICAL FEATURES OF ORGANIZATION EXPERIMENTALLY-PEDAGOGICAL WORK ON FORMING OF STUDENTS’ GENDER EQUALITY. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Pedagogical Sciences, (2), 32-42. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1739