THE PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS’ GENDER EQUALITY FORMATION AS A SOCIAL-PEDAGOGICAL MECHANISM

  • T.P. Golovanova Zaporizhzhya National University
Keywords: gender equality, students’ socialization. pedagogical support, person - centered approach, humanistic view, human rights, dialogical communication, percon-centered situation, socialpedagogical mechanisms

Abstract

Essence and features of students’ gender equality formation are determined. The socialpedagogical mechanisms of students’ gender equality formation in the conditions of social cooperation „faculty – non governmental organization” are revealed.

References

1. Вихор С.Т. Ґендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку: Автореф. дис.... канд.пед.наук: 13.00.07 – Тернопіль, 2006. – 20с.
2. Говорун Т.В. Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції. – Дис. ... д-ра психол.н.: 19.00.01. – К., 2002. – 375 с.
3. Говорун Т. В., Кікінежді О.М. Ґендерна психологія: Навч. пос. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2004. – 308с.
4. Голованова Т.П. Діалогічне спілкування як умова гуманістично спрямованого виховного процесу // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості. Теоретико-методичні проблеми виховання дитячої та учнівської молоді: Зб. наук. праць. – Київ: ВіРА ІНСАЙТ, 2001. – Кн.2. – С. 165-170.
5. Голованова Т.П. Гендерне виховання студентів як соціально-психологічна та педагогічна проблема // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип.2. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2002. – С. 27-34.
6. Кравець В. Ґендерна педагогіка. Навч. пос. – Тернопіль: Джура, 2003. – 416 с.
7. Лактіонова Г.М. Теоретико-методичні засади соціально-педагогічної роботы з жіночої молоддю в умовах крупного города: Автореф. дис. ... д-ра пед.н.: 13.00.05. – Киев, 1999. – 35 с.
8. Мунтян І.С. Ґендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних закладів : Автореф. дис.... канд.пед.н.: 13.00.04. – Одеса, 2004. – 19 с.
9. Савченко С.В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в позанавчальній діяльності в умовах регіонального освітнього простору: Автореф. дис. ... д-ра пед.н.: 13.00.05. – Луганск, 2004. – 41 с.
10. Формування ґендерної рівності майбутніх соціальних педагогів в умовах соціального партнерства «факультет – громадська організація» / Л.І. Міщик, Т.П. Голованова, В.В. Васильєва. – Запоріжжя: Просвіта, 2006. – 220 с.
Published
2007-05-14
How to Cite
Golovanova, T. (2007). THE PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS’ GENDER EQUALITY FORMATION AS A SOCIAL-PEDAGOGICAL MECHANISM. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Pedagogical Sciences, (2), 53-61. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1825