ҐЕНЕЗА ФЕНОМЕНА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У СУСПІЛЬСТВІ

  • Т.П. Голованова Запорізький національний університет
Ключові слова: ґендерна рівність, образ ґендерної рівності, патріархат, матріархат, мізогінізм, андроцентризм, патріархатний, патерналістський, егалітарний підхід

Анотація

Досліджуються питання генези ґендерної рівності в контексті сприйняття образу жінок і чоловіків в історії суспільства. На підставі розгляду історичного розвитку рівності статей визначаються світоглядні концепції, типологічні групи студентської молоді щодо сприйняття ґендерної рівності в сучасних умовах. Аналізується поняття „образ ґендерної рівності” як механізм ідентифікації студентської молоді.

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. В.Т. Бусел. – К.-Ірпінь: Перун, 2002. – 1440 с.
2. Социологический энциклопедический словарь. – М.: Инфра-М - Норма, 1998. – 207 с.
3. Большая Советская энциклопедия: В 30 т. – М.: Советская энциклопедия, 1971-1978.
4. Психологический словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
5. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. В.В. Давыдов. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. – Т. 1. – 608 с.
6. Walby S. Theorizing patriarchy. – Oxford-Cambridge: B. Blackwell, 1990. – 229 p.
7. Чодороу Н. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология пола // Антология гендерных исследований. – Мн.: Пропилен, 2000. – С. 29-76.
8. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – М.: Прогресс, 1991. – 122с.
9. Кравець В.П. Історія ґендерної педагогіки: Навчальний посібник. – Тернопіль: Джура, 2005. – 440 с.
10. Руссо Ж.Ж. Эмиль или О воспитании // Коменский Я.А., Локк Дж., Руссо Ж.Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие. – М.: Педагогика, 1987. – 450 с.
11. Бовуар де Сімона. Друга стать: Пер. з фр.: В 2 т. – Т. 1. – К.: Основи, 1994. – 390 с.
12. Філоненко С.О. Доля як творчість. Творчість як доля (на матеріалі прози Оксани Забужко) // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 6: Лінгвістика і літературознавство. – К.: Знання України, 2001. – С. 248-256.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Голованова, Т. (2007). ҐЕНЕЗА ФЕНОМЕНА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У СУСПІЛЬСТВІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 56-66. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1796

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають