ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • О. І. Гура
  • Т. Є. Гура
Ключові слова: шкільна ефективність, управлінська діяльність, управлінська компетентність керівника закладу середньої освіти

Анотація

У статті визначено особливості вітчизняної системи підготовки керівних кадрів для закладів загальної середньої освіти, здійснено аналіз відповідної нормативно-методичної бази. Констатовано, що подальша розбудова освітнього простору потребує встановлення тісного взаємозв’язку «образу» сучасної школи з вимогами до суб’єктів освітньої діяльності та їх підготовки. Обґрунтовано, що теоретико-методичною основою цього процесу може бути теорія ефективної школи, одним з головних чинників та показників якої є професійне керівництво. Розкрито й схарактеризовано п’ять рівнів шкільної ефективності: 1) безпечне та впорядковане середовище, яке забезпечує співробітництво та співпрацю; 2) ефективне навчання в кожному класі; 3) гарантована і життєздатна навчальна програма, орієнтована на вдосконалення навчання учнів; 4) система стандартів звітності про успіхи учнів; 5) компетентнісно орієнтоване навчання. Відповідно до них запропонована модель оцінки керівництва школи і методика самооцінки управлінської компетентності керівника закладу освіти (за Марзано Р.). У роботі наведено результати емпіричного дослідження особливостей готовності керівництва шкіл Запорізької області до здійснення управлінського супроводу впровадження новітніх методів навчання, складовою діагностичного комплексу були вищезазначені діагностичні засоби.

Посилання

1. Біла Н. Д., Драч І. І. Розвиток управлінської компетентності керівника навчального закладу. http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/stud_almanah/4_.pdf (дата звернення: 15.11.19)
2. Віталій Зелюк. Професійна компетентність керівного складу вищого навчального закладу: теорія та практика. Освіта Полтавщини. 2011. № 25-26. С. 3-8.
3. Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу: монографія / Єльникова Г. В., Куценко В. І., Маслов В. І. та ін.; за ред. Г. В. Єльникової. Київ: УМО, 2012. 240 с.
4. Лебідь О. В. Досвід формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2018. № 3. С. 126-133.
5. Маслов В. А. Розвиток конкурентоспроможності сучасного керівника закладу загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних змін. Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 5. С. 138-142.
6. Мортимор П. Исследование проблемы эффективности школы. Образование свободы и несвобода образования. Москва: УРАО, 2001. С. 256-270.
7. Реформа освіти та науки. https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reformaosviti (дата звернення: 13.11.2019).
8. Тімар Т. Як домогтися досконалості в освіті / Т. Тімар, Д. Кірп. Львів: Літопис, 2004. 176 с.
9. Hopkins D. School and System Improvement: State of the Art Review. Introduction. Keynote presentation for the International Congress of School Effectiveness and School Improvement. Limassol, Cypress. 6 January 2001. 25 p.
10. Marzano Levels of School Effectiveness. Marzano research laboratory, 2012. 30 p.
11. Marzano R. What Works in Schools. Translating Research into Action. Alexandria: ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development), Virginia USA, 2003. 145 p.
12. Reynolds D. School Effectiveness and School Improvement in the United Kingdom / D.Reynolds, P. Sammons, L. Stoll, M. Barber, and J. Hillman. School Effectiveness and School Improvement. 1996. Vol. 7, No 2. Р.133- 158.
13. The Marzano School Leader Evaluation Model. Learning Sciences International. Marzano Center, 2013. 23 p.
Опубліковано
2019-10-23
Як цитувати
Гура, О. І., & Гура, Т. Є. (2019). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 36-41. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/540

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають