УМОВНІ СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

  • Р. О. Христіанінова
Ключові слова: складнопідрядні речення потенційної умови, складнопідрядні речення ірреальної умови, власне-умовні складнопідрядні речення, невласне-умовні складнопідрядні речення

Анотація

У статті розглянуто семантичну типологію складнопідрядних речень умови. Обґрунтовано виокремлення двох їхніх типів – потенційної та ірреальної умови. Кожен із цих типів розподілено на власне-умовні й невласне-умовні конструкції, описано їхні семантичні різновиди.

Посилання

1. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : підручник. Київ : Либідь, 1993. 368 c.
2. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови : академічна граматика української мови. Київ : Унів. вид-во “Пульсари”, 2004. 398 с.
3. Городенська К. Г. Граматичний словник української мови: сполучники. Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. 337 с.
4. Грамматика современного русского литературного языка / гл. ред. Н. Шведова. Москва: Наука, 1970. 767 с.
5. Грищенко А. П. Синтаксис. Украинская грамматика / отв. ред. В. Русановский. Київ : Наукова думка, 1986. С. 252-338.
6. Кадомцева Л. О. Складнопідрядні речення з підрядними умовними. Сучасна українська літературна мова: синтаксис / за заг. ред. І. Білодіда. Київ : Наук. думка, 1972. С. 363-366.
7. Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови. Київ : НМК ВО, 1992. 400 с.
8. Крючков О. Е., Максимов Л. Ю. Современный русский язык: синтаксис сложного предложения. Москва : Просвещение, 1977. 191 с.
9. Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Ч. ІІ, “Синтаксис”. Київ : Рад. школа, 1965. 290 с.
10. Курс сучасної української літературної мови / за ред. Л. А. Булаховського. Т. 2, “Синтаксис”. Київ : Рад. школа, 1951. 408 с.
11. Русская грамматика. Т. 2 : “Синтаксис” / Брызгунова Е. А., Габучан К. В., Ицкович В. А. и др. Москва: Наука, 1982. 710 с.
12. Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови : проблемні питання. Київ : Вища школа, 1994. 670 с.
13. Шелякин М. А. Справочник по русской грамматике. Москва : Русский язык, 2000. 355 с.
14. Шинкарук В. Д. Умовність як один із різновидів диктумних значень у структурі речення. Південний архів : філологічні науки. 2002. Вип ХІV. С. 308–312.
15. Kobrina N., Korneyeva E.. The Adverbial Clause of Condition. An Outline of Modern English Syntax. Moscow : Higher School Publishing House, 1965. P. 171–175.__
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Христіанінова, Р. О. (2018). УМОВНІ СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Мова. Література. Фольклор, (1), 131-136. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/592

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають