Про нас

Збірник наукових праць «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки» заснований у 2006 р. та затверджений як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, а також ступеня доктора філософії. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 №409). Періодичність виходу - 4 рази на рік.

Головною метою видання збірника наукових праць «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки» є створення сприятливих умов для розвитку економічної науки в контексті сучасних мікро- та макроперетворень шляхом висвітлення результатів оригінальних наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів. Основні проблемні питання, які розглядаються у збірнику, стосуються економіки та управління підприємствами, економіко-математичного моделювання, інформаційних технологій в економіці, теоретико-прикладних аспектів економічних процесів в Україні та світі, фінансів та грошового обігу, економіки праці та управління персоналом, маркетингу та фінансово-економічної безпеки.

Завдання збірника:

  • висвітлення результатів досліджень у галузі економіки, які характеризуються високим рівнем актуальності, достовірності та наукової новизни;
  • забезпечення дотримання встановлених вимог до наукових фахових видань України;
  • залучення іноземних фахівців до співпраці та рецензування статей;
  • підвищення привабливості збірника для читачів за рахунок ретельного відбору рукописів та публікації високоякісних наукових досліджень.