Вартість публікації

Вартість публікації становить 850 гривень (до 10 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 30 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам. Контроль за визначенням кількості сторінок ведеться відповідальною особою.

За наявності в статті кількох співавторів, примірники надаються відповідно до оплати за статтю (одна оплата – один примірник).