Загальна інформація

Запорізький національний університет, економічний факультет видає фаховий збірник наукових праць «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки», який включено до міжнародної бази Index Copernicus.

Статті розміщуються за такими рубриками:

 1. Економіка та управління підприємствами.
 2. Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в економіці.
 3. Ринкові механізми обліку, аналізу та аудиту в національній економіці.
 4. Теоретико-прикладні аспекти економічних процесів в Україні та світі.
 5. Фінанси і грошовий обіг.
 6. Економіка праці, управління персоналом та маркетинг.
 7. Управління проєктами та фінансово-економічна безпека в умовах глобалізації.

Для опублікування статті автору необхідно надіслати на електронну пошту znu.visnyk.econom@gmail.com:

 1. Текст статті, оформлений відповідно до встановлених вимог.
 2. Витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку (скан_копію);
 3. Для аспірантів та авторів без ступеня - рецензію доктора або кандидата наук з відповідної галузі науки, завірену відповідним підписом та печаткою установи, де працює рецензент статті (скан_копію).
 4. Відомості про автора (авторів):

ПІБ

ORCID (обов’язково)

Назва вищого навчального закладу / установи

Назва кафедри / підрозділу

Посада, науковий ступінь,  вчене звання

Назва статті

Назва рубріки, до якої підготовлена стаття

Мобільний телефон

Електронна пошта

Поштова адреса (адреса, куди буде надіслано друкований примірник)

Звертаємо увагу! У тексті статті можуть бути внесені редакційні виправлення, попередньо узгоджені з авторами. Рішення про публікацію статті ухвалює редколегія за результатами рецензування. Оплата за публікацію здійснюється ТІЛЬКИ після прийняття рішення про рекомендацію статті до друку.

Файли з матеріалами щодо публікації статті слід називати таким чином:

Прізвище_стаття.doc, Прізвище_автор.doc, Прізвище_рецензія.doc, Прізвище_витяг.doc, Прізвище_оплата.doc.