Редакційна колегія

Головний редактор – Алла Череп – доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна).

Редакційна колегія (Україна):

Дмитро Бабміндра – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії Запорізького національого університету (м. Запоріжжя, Україна)

Валентина Воронкова – доктор філософських наук, професор,  завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами Інженерного інституту Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна)

Ольга Гончар – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна)

Микола Іванов – доктор економічних науки, професор, завідувач кафедрою управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна)

Наталія Максишко – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна)

Тетяна Мостенська – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)

Ірина Перевозова - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ, Україна).

Надія Шмиголь – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна).

Іноземні члени редакційної колегії:

Регіна Андрюкайтене – PhD в галузі соціальних наук (менеджмент), доцент, лектор кафедри менеджменту, економіки та соціології Литовського університету спорту (м. Каунас, Литва)

Йоліта Гряблікайте – PhD в галузі менеджменту та адміністрування, доцент, факультет біоекономічного розвитку Університету Вітовта Великого (м. Каунас, Литва)

Давід Джалагонія – доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та бизнесу Сухумського державного університету (м. Тбілісі, Грузія)

Ірма Діхамінджія – доктор економічних наук, доцент, керівник служби по забезпеченню якістю факультету економіки та бізнесу Сухумського державного університету (м. Тбілісі, Грузія)

Бурхан Іманбердієв – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та бізнесу Казахського національного педагогічного університету імені Абая (м. Алмати, Казахстан)

Алла Левитська – доктор економічних наук, професор InnoCenter KDU (м. Комрат, Молдова).

Гульміра Нурлихіна – доктор економічних наук, професор, директор Інституту «Сорбонна – Казахстан» Казахського національного педагогічного університету імені Абая (м. Алмати, Казахстан).

Георгі Попов – доктор технічних наук, професор Технічного університету, голова Науково-технічного союзу машинобудування (м. Софія, Болгарія).

Ян Пика– доктор економічних наук, професор Університету економіки (м. Катовіце, Польща).

Жанет Симанавічене – доктор економічних наук, професор факультету економіки та бізнесу Інституту економіки Унівеситету Міколаса Ремеріса (м. Вільнюс, Литва)

Тадеуш Троціковскі – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Регіональної академії менеджменту, керуючий директор Європейського Наукового Фонду «Інститут Інновацій» (м. Варшава, Польща).

Мітко Хітов – доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу та стратегічного планування Університету національного і світового господарства (м. Софія, Болгарія).

Віргінія Юренене – доктор гуманітарних наук, професор кафедри філософії та культурології Каунаського гуманітарного факультету Вільнюського університету (м. Каунас, Литва).

Бабажанов Базар Атажанович – доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної математики та математичної фізики Ургенчеського державного університету (м. Ургенч, Узбекистан)

Склад Наукової Ради журналу «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки»:

Алла Череп - голова Наукової Ради, доктор економічних наук, професор (м. Запоріжжя, Україна)

Дмитро Бабміндра – доктор економічних наук, професор (м. Запоріжжя, Україна)

Микола Іванов – доктор економічних науки, професор (м. Запоріжжя, Україна)

Наталія Максишко – доктор економічних наук, професор (м. Запоріжжя, Україна)

Надія Шмиголь – доктор економічних наук, професор (м. Запоріжжя, Україна)

Регіна Андрюкайтене – PhD в галузі соціальних наук (менеджмент), доцент (м. Каунас, Литва)

Жанет Симанавічене – доктор економічних наук, професор (м. Вільнюс, Литва)