Публікаційна етика

Редакційна колегія збірника наукових праць «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки» дотримується загальноприйнятих етичних принципів публікації матеріалів та користується рекомендаціями Committee on Publication Ethics (COPE). 

Етичні обов’язки редакційної колегії:

 1. Відповідальність. Головний редактор у своїй роботі керується політикою видання та відповідає за остаточне рішення про те, які з наданих для розгляду статей будуть прийняті до друку, а які відхилені.
 2. Неупередженість. Редколегія приймає рішення щодо статей, виходячи виключно з інтелектуального рівня та практичної значимості отриманих матеріалів.
 3. Конфіденційність. Редколегія не повинна без крайньої необхідності розкривати третім особам інформацію про авторів, а також щодо прийняття статті до друку чи її відхилення.
 4. Доброчесність. Редколегія виступає проти порушення правил академічної доброчесності та не допускає плагіату, незаконного присвоєння результатів чужих наукових досліджень та фальсифікації даних.
 5. Узгодженість. Усі вагомі корективи, які вносяться у статтю редколегією, обов’язково узгоджуються з авторами.

Етичні обов’язки авторів:

 1. Авторство. Колектив авторів, представлений в статті, включає лише тих осіб, які внесли суттєвий внесок у написання роботи.
 2. Чесність та оригінальність. У статті надано результати власного оригінального дослідження автора. Автор дотримується принципів академічної доброчесності.
 3. Відповідальність. Автор несе повну відповідальність за зміст статті.
 4. Одиничність. Автор підтверджує, що стаття не була опублікована в іншому виданні раніше.
 5. Правильність. Надсилаючи статтю у редакцію, автор засвідчує її правильність. У разі виявлення автором суттєвих помилок або неточностей у публікації автор повинен якнайшвидше повідомити про це редколегію та сприяти найскорішому їх виправленню.

Етичні обов’язки рецензентів:

 1. Впливовість. Рецензент допомагає головному редактору прийняти адекватне рішення щодо публікації шляхом надання всебічної і об'єктивної оцінки, аналізу переваг та недоліків поданої статті.
 2. Конфіденційність. Кожна стаття, яку отримує рецензент, є зашифрованою та не містить відомостей про автора. Рецензент не намагається дізнатися інформацію щодо авторства статті.
 3. Терміновість. Рецензент має надати висновок щодо отриманої статті впродовж двох тижнів.
 4. Професійність. Рецензентом може виступати член редакційної колегії Вісника або сторонній фахівець, який має глибокі знання за напрямом написання статті.