Політика відкритого доступу

Збірник наукових праць «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки» підтримує політику відкритого доступу до опублікованих матеріалів задля вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями. Редакційна колегія забезпечує негайний відкритий доступ до усіх публікацій одразу після виходу кожного номера журналу (Budapest Open Access Inititive).