Відношення до плагіату

Редакційна колегія збірника наукових праць «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки» у своїй роботі користується Рекомендаціями щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо), наданих у додатку до Листа Міністерства освіти і науки України № 1/11-8681 від 15.08.2018 р.

Редакційна колегія піклується про дотримання авторами принципів академічної доброчесності та за результатами рецензування статті має право відмовити автору у подальшій співпраці, якщо у тексті виявлено плагіат.