MECHANISM FOR PROVIDING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SINGLE STATE MECHANISM OF REGULATION AND IMPROVEMENT OF PROACTIVE MANAGEMENT GENERAL PROBLEM RESOLUTION

  • V.V. Maltuz
  • N.V. Terentieva
Keywords: labor resources, innovative development, digital economy, digital technologies, online work, personnel management, remote control, labor management mechanism

Abstract

The article analyzes the current areas of human resource management. The problems arising from the introduction of a new format of management and proactive management are identified, the advantages and disadvantages of the digital economy and the use of Smart working in human resource management are identified, it is proposed to create a digital institutional environment of the economy which would regulate remote relations. The basic elements of the mechanism of state regulation of the national labor market are studied. The mechanism of the single state mechanism of regulation and improvement of proactive management of labor resources is offered and efficiency from application of means of digitalization is defined.

References

1. Pankova O.V., Ischenko O.V., Kasperovych O.Yu. Sotsialno-trudova sfera Ukrainy u konteksti novitnikh vyklykiv tsyfrovizatsiyi ekonomiky. Scientific Publishing Center «Sci-conf. com. ua», 2020.
2. Myronenko O.I. Avtomatyzatsiya. Informatyzatsiya. Tsyfrovizatsiya yak napryamy pidvyschennya roli lyudskych resursiv v umovakh informatsiynoho suspilstva. Redaktsiyna kolehiya, 2019, 282 p.
3. Horodyanska L.V. “Tsyfrovizatsiya vidtvoryuvalnykh ekonomichnykh resursiv: mozhlyvosti ta perspektyvy.” Pobudova informatsiynoho suspilstva: resursy I tekhnolohiyi : materialy XVIII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, Kyiv, 19–20 veresnya 2019. Kyiv : UkrINTEI, 2019. 404 p.
Published
2021-08-12
How to Cite
Maltuz, V., & Terentieva, N. (2021). MECHANISM FOR PROVIDING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SINGLE STATE MECHANISM OF REGULATION AND IMPROVEMENT OF PROACTIVE MANAGEMENT GENERAL PROBLEM RESOLUTION. Financial Strategies of Innovative Economic Development , (2 (50), 108-113. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-2-50-21
Section
Labour economics, personnel management and marketing