СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • І.Ю. Кисільова
Ключові слова: проектний підхід, економічна безпека, детермінанти

Анотація

Стаття присвячена визначенню основних характеристик проектного підхода до економічної безпеки організації, який являє собою цілеспрямований метод формування майбутньої економічної системи. Виділено ключові детермінанти економічної безпеки організації із врахуванням рівней ії забезпечення: макро-, мезо- и мікрорівні. Також визначено склад ключових детерминантів в системі економічній безпеки організації. У статті запропоновано розглядати підвищення рівня економічної безпеки організації, як проект, тобто розглядати дану категорію з позицій проектного підхода. Перевагою проектного підхода визначено самостійність співробітників та підрозділів у прийнятті управлінських рішень, концентрацію на роботі, чіткий розподіл відповідальності, мінімальний контроль та адміністрування. Зазначено, що проектний підхід передбачає можливість рішення будь-якої проблеми при достатній кількості часу та коштів. Змістом проекта буде економічна безпека організації, цільова складова проекта – досягнення певного рівня економічної безпеки організації, обмеженнями проекта є час та ресурси. На основі цього виділено основні ознаки проекта. Основними етапами роботи над проектом визначено: визначення відхилення фактичного показника від цільового, виявлення загроз економічної безпеки організації; розрахунок сценарних варіантів співвідношення часових та фінансових ресурсів; рішення задачі оптимізації розподілу часових та фінансових ресурсів організації; складання плана заходів (графіка Ганта); виділення загроз економічної безпеки у відповідності із основними детермінантами. Наведено порівняльну характеристику проектного підхода із традиційними підходами управління организацією. Зазначено, що для різних типів проектів в залежності від цілей та обмежень доцільно розробити індивідуальну систему ризик-менеджмента та комплекс заходів. Наведено порівняння основних складових економічної безпеки організації та процедур проектного підхода.

Посилання

1. Gayfullina M.M., Kostomarova E.V. Metodicheskiy podkhod k otsenke ekonomicheskoy bezopasnosti neftyanoy kompanii. [Methodical approach to assessing the economic security of an oil company]. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/64EVN217.pdf (date of access 1.02.2022).
2. Sultygova M.B. Teoreticheskiye podkhody k issledovaniyu «Ekonomicheskaya bezopasnost organizatsii». [Theoretical approaches to the study of the concept of «Economic security of the organization] URL: https://www.dissercat.com/content/obespechenie-ekonomicheskoi-bezopasnosti-organizatsii-na-osnove-proektnogo-podkhoda. (date of access 1.02.2022).
3. Baranskaya A.N. Dve storony odnoy medali. Protsessny i proyektny podkhody strategicheskom upravlenii organizatsiyami innovatsionnoy ekonomiki. [Two sides of the same coin. Process and project approaches in the strategic management of organizations of innovative economy]. URL: https://www.twirpx.com/file/1023768/ (date of access 1.02.2022).
4. Rossoshanska O.V. Pіdkhіddo formuvannya sistemi otsіnyuvannya ekonomіchnoyi bezpeki іnnovatsіynikh proyektno-orієntovanikh pіdpriyemstv. [Approach to the formation of a system for assessing the economic security of innovative project-oriented enterprises]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pidhid-do-formuvannya-sistemi-otsinyuvannya-ekonomichnoyi-bezpeki-innovatsiynih-proektno-orientovanih-pidpriemstv (date of access 1.02.2022).
5. Prodіus O.І., Boyko A.I. Neobkhіdnіst proyektnogo menedzhmentu v suchasnikh umovakh gospodaryuvannya. [The need for project management in modern economic conditions]. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/38.pdf. (date of access 1.02.2022).
Опубліковано
2022-05-16
Як цитувати
Кисільова, І. (2022). СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (52), 20-25. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-4-52-03
Розділ
Економіка та управління підприємствами