МОЖЛИВОСТІ КОНСОЛІДАЦІЇ БІЗНЕСУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • А.В. Линенко
  • Л.С. Доброхвост
Ключові слова: економічна ефективність, інновації, інтеграція, капітал, конкурентоспроможність, консолідація, машинобудування, стратегічний розвиток

Анотація

У статті здійснене системне дослідження поняття консолідації бізнесу щодо діяльності машинобудівних підприємств України. Таке об’єднання зусиль спрямовується суб’єктами економічних відносин як на посилення існуючих конкурентних переваг, так і на здобуття нових для підвищення конкурентоспроможності інтегрованого бізнесу. Ця взаємовигідна взаємодія вигідна підприємствам машинобудівної галузі в умовах загострення кризових явищ, нових викликів економіки. Узагальнені існуючі методи вирішення проблем промислової галузі й обґрунтована ефективність нових методів та підходів інтеграції підприємств машинобудування в Україні шляхом консолідації бізнесу. Зокрема, запропоновано посилити консолідацію капіталів як інструменту розвитку конкурентної стратегії вітчизняних підприємств машинобудування. Визначені найбільш прийнятні можливості консолідації бізнесу українськими машинобудівними підприємствами та пріоритетні напрями розвитку цієї галузі. Також були ґрунтовно досліджені можливі ризики такого варіанту взаємодопомоги між машинобудівними підприємствами з огляду на сучасні тенденції розвитку економіки на регіональному і міжнародному рівнях. У цілому консолідація бізнесу за належного супроводу забезпечує підприємствам-учасникам економічні ефекти синергії, що дає можливість забезпечувати сталий розвиток бізнесу на засадах соціальної відповідальності.

Посилання

1. Business combinations and noncontrolling interests. Global edition. (2021, December 16). www.pwc.nl. Retrieved from https://www.pwc.nl/nl/audit-assurance/assets/documents/pwc-guide-business-combinations-noncontrollinginterests.pdf [in English]
2. Konsolidatsiia biznesu. Finansova entsyklopediia [Business consolidation. Financial encyclopedia]. (2021, December 17). ua.nesrakonk.ru. Retrieved from https://www.pwc.nl/nl/audit-assurance/assets/documents/pwc-guide-businesscombinations-noncontrolling-interests.pdf [in Ukrainian]
3. Kravets, K. (2021). Metodychnyi instrumentarii otsiniuvannia efektiv konsolidatsii [Methodical tools for assessing the effects of consolidation]. (2021, December 17). Efektyvna ekonomika. Vol. 1. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8537 [in Ukrainian]
4. Mashynobudivna haluz v Ukraini: potentsial ta mozhlyvosti dlia rozshyrennia eksportu [Machine-building industry in Ukraine: potential and opportunities for export expansion]. (2021, December 18). me.gov.ua. Retrieved from http://surl.li/boije [in Ukrainian]
5. Petrovych, Y.M. (2019). Osnovni aspekty adaptatsii mashynobudivnykh pidpryiemstv do zmin zovnishnoho seredovyshcha [The main aspects of adaptation of machine-building enterprises to changes in the external environment]. Lviv : Logistics. [in Ukrainian]
6. Rozbudova potentsialu biznes asotsiatsii v Ukraini. Instrumenty, uspikhy, vyklyky [Capacity building of business associations in Ukraine. Tools, successes, challenges]. (2021, December 19). pleddg.org.ua. Retrieved from http://surl.li/boikv [in Ukrainian]
7. Yurii, E.O. & Lutsyk, I.B. (2015). Osoblyvosti formuvannia stratehii rozvytku pidpryiemstv v umovakh nevyznachenosti zovnishnoho seredovyshcha [Features of the development strategy of enterprises in an uncertain environment]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Vol. 13. P. 131–134. [in Ukrainian]
Опубліковано
2022-05-16
Як цитувати
Линенко, А., & Доброхвост, Л. (2022). МОЖЛИВОСТІ КОНСОЛІДАЦІЇ БІЗНЕСУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (52), 26-29. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-4-52-04
Розділ
Економіка та управління підприємствами