ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  • О.П. Сарнацький
  • Д.А. Ільченко
Ключові слова: металургійна галузь, експорт, конкурентоспроможність, основні виробничі фонди, модернізація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню основних проблем металургійної галузі України. У статті обґрунтовано, що металургійна галузь України стикається як з зовнішніми факторами, що впливають на конкурентоспроможність вітчизняної металургійної продукції, так і внутрішніми чинниками, що стримують ефективний розвиток галузі. Визначено, що у 2020 році обсяги експорту металургійної продукції склали п’яту частину загального експорту товарів і послуг України. Проаналізовано структуру та динаміку експорту металургійної продукції за 2012–2020 роки. Встановлено, що металургійна галузь України більше зорієнтована на експорт сировинної продукції – чорних металів. Виявлено, що останні роки в Україні має місце низький рівень внутрішнього споживання металопродукції. Досліджено, що на вітчизняних промислових підприємствах використовуються застарілі виробничі фонди та неефективна технологія виробництва. Доведено, що основними напрямками вирішення проблем металургійної галузі є збільшення внутрішнього споживання металургійної продукції і модернізація основних виробничих фондів металургійних підприємств.

Посилання

1. Emergency EU summit on Steel: «Take full set of available trade defense measures» says steel industry. The European Steel Association. EUROFER. Brussels, 2015. 09 November. URL: http://www.eurofer.org/New%26 Media/Press%20releases/Emergency%20EU%20summit%20on%20st.fhtml
2. Official Site of the State Statistics Service of Ukraine. Statistical information. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (access date 10.12.2021).
3. Technologies for obtaining metals and alloys for foundry production: textbook. Edited by Academician of the NAS of Ukraine V.L. Naidek. Kyiv : “Vinichenko” Publishing House, 2016. P. 25–65.
4. Official Site of the World Steel Organization. URL: https://www.world-steel.org/steelby-topic/sustainability.html (accessed 15.12.2021).
5. Pushkarev M.O., Zhaldak G.P. Technological modernization as a basis for innovative development of the enterprise. Modern approaches to enterprise management : Collection of Abstracts of the 10-th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Kyiv : KPI named after Igor Sikorsky, Polytechnic Publishing House, 2019. P. 17.
Опубліковано
2022-05-16
Як цитувати
Сарнацький, О., & Ільченко, Д. (2022). ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (52), 37-40. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-4-52-06
Розділ
Економіка та управління підприємствами