СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • С.М. Ткаченко
Ключові слова: управління конкурентоспроможністю підприємства, конкурентоспроможність, промислові підприємства, потенціал конкурентоспроможності підприємства, стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства, можливості конкурентів, економічний суб’єкт, конкурентоспроможний товар

Анотація

У статті розглянуто дослідження та розробка сучасних методичних підходів до управління конкурентоспроможністю підприємства. Автором статті досліджуються сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства. Розглянуто сучасний механізм управління конкурентоспроможністю, який стає однією з найважливіших задач підприємства, без рішення якої виробникові важко вижити на ринку в умовах конкуренції та отримати бажаний результат від своєї діяльності. Обґрунтовано, що для успішного управління конкурентоспроможністю потрібно вивчати ринок, правильно оцінювати свою конкурентоспроможність, можливості конкурентів і чинники що їх визначають. Акцентовано увагу на те, що конкурентоспроможність підприємства можна визначити як потенційну або реалізовану здатність економічного суб’єкта до ефективного довготривалого функціонування у релевантному зовнішньому середовищі. Важливо здійснювати таке управління, яке забезпечуватиме пристосованість підприємства до різних непередбачених ситуацій у майбутньому. Визначено, що вихід на ринок із конкурентоспроможним товаром – це лише початковий, вихідний момент у роботі підприємства з освоєння ринку і закріплення на ньому, а далі проводиться складна, систематична робота з управління конкурентоспроможністю підприємства. У статті проаналізовано високо конкурентне ринкове середовище, та визначено що воно зумовило необхідне формування підходів до управління конкурентоспроможністю підприємства. Встановлено, що процес формування конкурентоспроможності є складним і об’єднує елементи як внутрішнього, так і зовнішнього оточення, де важливим є визначення чинників, які впливають на управління конкурентоспроможністю. Зроблено висновок, стосовно розробленої системи управління заходів щодо виявлення функцій, реальних процесів управління конкурентоспроможністю підприємства та уточнені вимоги, які пред’являються до об’єкта управління проектної системи управління відповідно до теорії управління. Тож, для того щоб економіка держави функціонувала й забезпечувала свою конкурентоспроможність, треба побудувати інноваційну систему таким чином, щоб поєднувати науково-технічний потенціал регіонів із комплексом економічних заходів, які покликані сприяти швидкій комерціалізації на внутрішніх та зовнішніх ринках. Отже саме цей шлях і буде виступати рушійною силою для досягнення успіху в діяльності підприємств.

Посилання

1. Shumpeter J. Capitalism, socialism and democracy. Мoscow, 1995. P. 417.
2. Altuhov P. Process approach to ensuring enterprise competitiveness. Announcer of economic science of Ukraine. 2005. № 2. P. 3–5.
3. Ansoff I. Business corporate strategy. Мoscow : Economy, 1998. 519 p.
4. Porter Majkl E. Strategy of competition. Methodology of analysis of industries and activity of competitors. Кyiv : Osnovi, 1997. 390 p.
5. Porter Majkl E. Competitive strategy: Methodology for analyzing industries and competitors. Мoscow : Alpina Biznes Books, 2005. 454 p.
6. Fathutdinov R. Competitiveness: economics, strategy, management. Мoscow : INFRA-M, 2000. 612 p.
7. Yudanov A. Competition: theory and practice. Educational – practical guide. 2nd edition revised and enlarged. Мoscow : Association of authors and publishers the Theoretical and practical aspects of economy and intellectual property 2011 «Tandem», publishing house «GNOM – PRESS», 1998. 384 p.
8. Economic diagnostics : train aid / T. Kosyanchuk ; release T. Kosyanchuk. Lviv : Novij svit, 2000, 2007. 452 p.
Опубліковано
2022-05-16
Як цитувати
Ткаченко, С. (2022). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (52), 41-45. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-4-52-07
Розділ
Економіка та управління підприємствами