МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • З.П. Урусова
  • О.В. Лепьохін
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність (КСВ),оцінка рівня КСВ, методика,методологія, модель,рівень корпоративної соціальної відповідальності, функція бажаності Харрінгтона

Анотація

В даний час розроблено і застосовується безліч різних методик оцінки рівня ефективності +корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) компаній. В даний час не існує єдиного підходу і єдиної методики оцінки КСВ, проте, здійснюються подальші спроби пошуку нових методів і підходів, які дозволили б оцінити соціальну відповідальність компанії в рамках прийнятої оціночної системи, і вдосконалити вже існуючі. Статтю присвячено розробці науково-практичних рекомендацій щодо визначення оцінки рівня соціальної відповідальності та запропоновано алгоритм розрахунку рівня корпоративної соціальної відповідальності підприємств. В результаті аналізу існуючих методів визначення рівня корпоративної соціальної відповідальності, доведено, що ідеальних сучасних методологічних підходів до вимірювання ефективності КСВ немає, оскільки важливість окремих напрямків КСВ все ще є предметом наукової дискусії. Деякі з методик оцінки КСВ полягають в зіставленні отриманих результатів з встановленими стандартами. Інші методики ґрунтуються на доповненні отриманих за допомогою застосування стандартних оцінок характеристик, які також описують результативність КСВ через призму її впливу на стейкхолдерів, але які при цьому не завжди вимірюються в кількісних показниках. Особливістю оцінки ефективності відносин соціальної відповідальності є низький рівень технологічності управління в даній сфері. Розробка оцінки ефективності соціальних технологій, незважаючи на всі їх різноманіття і різноманіття соціальних інвестицій, значно відстає від запитів практики. Оцінку корпоративної соціальної відповідальності потрібно розглядати як процес оцінювання та кількісне або якісне вираження стану соціально відповідальної діяльності компанії. В статті запропоновано використовувати для побудови узагальненого показника корпоративної соціальної відповідальності підприємств функцію бажаності Харрінгтона.

Посилання

1. Ruf, B., Muralidhar, K., Paul, K. (1998). The development of a systematic, aggregate measure of corporate social performance. Journal of Management. No. 24(1). P. 119–133. [in English]
2. Waddock, S.A., Graves, S.B. (1997). The corporate social performance-financial performance link. Strategic Management Journal. No. 18(4). P. 303–319. [in English]
3. Krichevskiy, N.A., Goncharov, S.F. (2007). Corporate social responsibility [Korporatyvna sotsіalna vіdpovіdalnost]. Moskva : “Dashkov i Ко”. 216 p. [in Russian]
4. Gritsina, L.І. (2008). Mechanism of corporate social responsibility formation in the management of enterprise: avtoref. kand. diss. [Mekhanіzm formuvannya korporativnoї sotsіalnoї vіdpovіdalnostі v upravlіnnі pіdpriyemstvom. avtoref. kand. diss.]. Kharkiv. 19 p. [in Ukrainan]
5. Berezіna, O.Yu. (2012. Kіlkіsna otsіnka sotsіalnoї vіdpovіdalnostі korporatsiy. [Quantification of corporate social responsibility]. Vіsnik Ukrayinskoї akademіi bankіvskoy spravy – Scientific bulletin of Ukrainian banking academy. No. 1(32). P. 97–101. [in Ukrainan]
6. Moroz, V.S., Moroz, S.V. (2010). Оtsinka zhyttevogo rivnya naselennya uzagalnenoyu fynktsiyeyu Harringtona [Harrington’s generalized function to assess the living standards of the population]. Visnyk Chmelnitskogo natsionalnogo universiteta – Scientific bulletin of Chmelnitsk national university. No. 3. P. 53–58. [in Ukrainan]
7. Аhnazarova, S.L., Gordeev, L.S. (2003). Ispolzovaniye fynktsiyi zhelatelnosti Harringtona pri resheniyi optimizasinnuch zadach chymicheskoy technologiyi [Harrington’s Desirability Function using in Chemical Optimization problems solving]. Moskva : RHTU. [in Russian]
8. Lubenets, S.V., Grishunin, V.V. (2016). Modelyvannya integralno-reytingovoy otsinky investytsiynoyi pryvablyvosti bankiv. [Integrated rating modelling for banks’ investment attractiveness]. Visnyk Charkivskogo natsionalnogo universiteta imeni V.N.Karazina. Ser.: Ekonomichna – Scientific bulletin of Charkiv national university named after V.N. Karazin. Ser.: Economy, Is. 90, P. 97–107. [in Ukrainian]
9. Logunova, V.A. Issledovaniye metodov ekonomiko-matematychnogo modelyuvannya v prognozirovaniiyi deyatelnosti kredytnoy organizatsii [Investigation of economic mathematical modelling methods in credit organization activity predicting]. Retrieved from : http://www.rae.ru/forum2010/9/25 [in Russian]
Опубліковано
2022-05-16
Як цитувати
Урусова, З., & Лепьохін, О. (2022). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (52), 46-51. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-4-52-08
Розділ
Економіка та управління підприємствами